Ile kosztuje podział majątku po rozwodzie

koszt podziału majątku

Ile kosztuje podział majątku po rozwodzie? Otóż koszt podziału majątku po rozwodzie może mieścić się w granicach od 300 zł do kilku tysięcy złotych. Granica ta jest rozległa i w szczególności zależy od dwóch czynników: 1) porozumienia małżonków co do sposobu podziału majątku wspólnego, 2)wartości majątku wspólnego.

 

Przykładowy kosztorys podziału majątku po rozwodzie

Poniżej przedstawię Tobie jak szacunkowo może kształtować się wysokość tych kosztów w zależności od kilku czynników:

 • sądowy podział majątku zawierający zgodny projekt podziału majątku wspólnego –  300 zł + wynagrodzenie adwokata
 • sądowy podział majątku w przypadku sporu co do podziału majątku wspólnego – 1000 zł + wynagrodzenie adwokata
 • sądowy podział majątku w przypadku sporu co do wartości majątku wspólnego – 5000 zł + wynagrodzenie adwokata
 • notarialny podział majątku, gdy wartość majątku wspólnego mieści się w granicach 60 000 zł do 1 000 000 zł –  2000 zł.

 

Zobacz także: Koszt podziału majątku po rozwodzie

 

Ile kosztuje sprawa o podział majątku w sądzie

Podstawowy wpływ na wysokość kosztów sądowego podziału majątku ma okoliczność, czy propozycja małżonków co do podziału majątku jest zgodna, czy też istnieje między nimi spór.

sąd okręgowy

 

Opłata sądowa od wniosku o podział majątku po rozwodzie

Różnica w wysokości kosztów uwidacznia się już na etapie składania wniosku o podział majątku wspólnego.

Zgodnie z art. 38 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych:

 1. Opłatę stałą w kwocie 1000 złotych pobiera się od wniosku o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej.
 2. Jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt podziału tego majątku, pobiera się opłatę stałą w kwocie 300 złotych.

 

Przykład:

Anna Nowak i Jan Nowak postanowili dokonać podziału ich majątku wspólnego na drodze sądowej. Wniosek złożyła Anna Nowak i wskazała, iż zaproponowany podział majątku jest zgodny z wolą obu stron. Do wniosku załączyła oświadczenie Jana Nowak, iż wyraża zgodę na zaproponowany podział majątku. W takiej sytuacji opłata od wniosku wynosi 300 zł.

Gdyby jednak Jan Nowak nie wyrażał zgody na zaproponowany przez Annę Nowak podział majątku wspólnego, wniosek podlegałby opłacie sądowej w kwocie 1.000 zł.

Zobacz także: Czy muszę spłacić męża po rozwodzie?

 

Koszt opinii biegłego sądowego w sprawie o podział majątku 

Wielokrotnie kością niezgody przy podziale majątku jest wartość składników majątkowych. Głównie spór zawsze dotyczy wartości nieruchomości. W takiej sytuacji konieczne jest dokonanie oszacowania wartości majątku przez biegłego sądowego rzeczoznawcę majątkowego. To zaś wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów w sprawie o podział majątku po rozwodzie.

Koszt sporządzenia jednej opinii biegłego może mieścić się w granicach 3.500 zł – 4.500 zł.

Zobacz także: Skutki wyprowadzki przed rozwodem

 

Wynagrodzenie adwokata w sprawie o podział majątku 

Korzystając z pomocy adwokata przy prowadzeniu sprawy o podział majątku trzeba się liczyć również z kosztami jego wynagrodzenia. Wysokość wynagrodzenia jest ustalana indywidualnie i zależy od stopnia skomplikowania sprawy oraz szacunkowego nakładu pracy.

Zobacz także: Kiedy ojciec może odebrać dziecko matce

Przepisy wyznaczają jednak minimalne stawki za prowadzenie sprawy o podział majątku wspólnego. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie – stawki minimalne zależą od wartości przedmiotu sprawy.

koszt podziału majątku

 

Wartość majątku wspólnego a wynagrodzenie adwokata

Wartość przedmiotu sprawy to wartość majątku wchodzącego w skład majątku wspólnego. Przykładowo zgodnie z § 2 Rozporządzenia, jeżeli wartość przedmiotu sprawy mieści się w granicach:

 • powyżej 50 000 zł do 200 000 zł to minimalna stawka wynagrodzenia wynosi kwotę 5400 zł.
 • powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł to minimalna stawka wynagrodzenia wynosi kwotę 10 800 zł.
 • powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł to minimalna stawka wynagrodzenia wynosi kwotę 15 000 zł.

 

Uwaga! W sprawach o podział majątku wspólnego stawkę wynagrodzenia oblicza się od wartości udziału, a w przypadku zgodnego wniosku małżonków – 50% tej stawki.

Przykład:

Wartość majątku wspólnego wynosi 200 000 zł. Wartość udziału małżonka w majątku wspólnym wynosi 100 000 zł. Minimalną stawkę oblicza się od 100 000 zł i wynosi ona 5400 zł. Jeżeli wniosek zawierał zgodny projekt podziału majątku to minimalna stawka wynosi 50% tej stawki, czyli 2700 zł. 

Pamiętaj! To są stawki minimalne. Całkowity koszt prowadzenia Twojej sprawy o podział majątku zostanie indywidualnie ustalony z Twoim adwokatem.

Zobacz także: Podział domu po rozwodzie

Potrzebujesz pomocy adwokata?

Napisz do mnie!

adwokat Marlena Słupińska-Strysik
Adwokat
Marlena Słupińska-Strysik
adwokat Marlena Słupińska-Strysik
Adwokat
Marlena Słupińska-Strysik

Koszt podziału majątku u notariusza 

W przypadku notarialnego podziału majątku wspólnego trzeba liczyć się z kosztami wynagrodzenia notariusza. W tym przypadku Rozporządzenie określa jego maksymalną wysokość i jest ona zależna od wartości majątku.

Przykładowo zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, jeżeli wartość majątku mieści się w granicach:

 • powyżej 30 000 zł do 60 000 zł to maksymalna stawka wynagrodzenia wynosi kwotę 710 zł +1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł.
 • powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł to maksymalna stawka wynagrodzenia wynosi kwotę 1010 zł +0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł.
 • powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł to maksymalna stawka wynagrodzenia wynosi kwotę 4770 zł +0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł.

 

Przykład

Wartość majątku wspólnego wynosi 200 000 zł. Maksymalna stawka jaką notariusz może pobrać za sporządzenie umowy wynosi 1570 zł (1010 zł + 0,4%*140 000 zł). Do tej kwoty trzeba jednak doliczyć podatek vat w wysokości 23 % (1931,10 zł) oraz koszt wydania odpisów i wypisów – 6 zł powiększone o podatek VAT za każdą stronę.

Zobacz także: Rozwód a kredyt hipoteczny po rozwodzie

 

Kto ponosi koszt podziału majątku po rozwodzie? 

Zazwyczaj rozwiedzeni małżonkowie ponoszą po połowie koszty podziału majątku. W przypadku notarialnego podziału majątku najczęściej uzgadniają między sobą, czy ponoszą te koszty po połowie, czy też ciężar tych kosztów jest w całości przenoszony na jednego z nich.

Przy sądowym podziale majątku wspólnego rozstrzygając o kosztach postępowania sąd w szczególności bierze pod uwagę art. 520 § 1 kodeksu postępowania cywilnego – Każdy uczestnik ponosi koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie. Oznacza to, że często koszty sądowe dzielone są po połowie, a każdy z uczestników postępowania ponosi koszt wynagrodzenia swojego adwokata.

mężczyzna płaci za rozwód

 

Jak najtaniej przeprowadzić podział majątku wspólnego po rozwodzie?

Na koniec dodam zaskakujący fakt, że podziału majątku wspólnego można również dokonać bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Jest to jednak możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy w skład majątku wspólnego nie wchodzi nieruchomość.

Jeżeli w majątku wspólnym nie ma nieruchomości to możesz z byłym małżonkiem zawrzeć umowę o podział majątku wspólnego w zwykłej formie pisemnej. Wówczas nie potrzebujecie aktu notarialnego! W takiej sytuacji nie poniesiecie żadnych kosztów zawarcia umowy.

Ważne! Umowa w zwykłej formie pisemnej zawierająca zapis dotyczący podziału nieruchomości jest nieważna. Wszelkie czynności dotyczące nieruchomości wymagają formy notarialnej pod rygorem nieważności.

Przykład

W skład majątku wspólnego Janiny Kowalskiej i Jana Kowalskiego wchodzi samochód osobowy oraz gotówka w kwocie 20 000 zł. Państwo Kowalscy ustalili, że samochód przejmie na własność Jan Kowalski, a Janina Kowalska otrzyma gotówkę. W tym celu zawarli umowę o podział majątku wspólnego w zwykłej formie pisemnej.

 ***

Dziękuję za przeczytanie wpisu „Ile kosztuje podział majątku po rozwodzie?” Być może zainteresują Cię także inne wpisy na moim blogu.

Jeśli szukasz Kancelarii Prawnej specjalizującej się w sprawach rozwodowych, zapraszam do kontaktu.

5/5 - (4 votes)
adwokat at Słupińska - Kancelaria Prawna | + posts

Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych. Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi. Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci.
Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy
prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu, Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

+ posts

Prawnik w Poznaniu. Specjalista od rozwodów, podziałów majątków i spraw spadkowych. Aplikant III roku aplikacji radcowskiej.
Studia prawnicze ukończyła na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obroniła pracę magisterską na temat bezskuteczności czynności prawnych w prawie upadłościowym. Dodatkowo absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – ukończyła studia stacjonarne na Wydziale Zarządzenia na kierunku Finanse i rachunkowość biznesu.
Długoletnie, praktyczne doświadczenie w kancelariach prawnych. W czasie trwania studiów wolontariuszka w studenckiej uniwersyteckiej poradni prawnej. Posiada bogate doświadczenie w sprawach rodzinnych oraz spadkowych. Obszerna znajomość literatury i
orzecznictwa w sprawach rodzinnych. Autorka licznych publikacji na temat spraw rodzinnych i spadkowych.
Prywatnie z zamiłowaniem uczy się języka hiszpańskiego, i zaczytuje się w thrillerach.

adwokat Marlena Słupińska-Strysik

Marlena Słupińska – Strysik

Jestem adwokatem specjalizującym się w trudnych sprawach o rozwód i podział majątku wspólnego. Posiadam bogate doświadczenie praktyczne. Prowadzę sprawy na terenie całej Polski. Staram się działać w taki sposób, aby oszczędzić niedogodności moim klientom. Mogę być Twoim prawnikiem. Skontaktuj się ze mną!
Podobne wpisy
Podział majątku przed rozwodem
Podział majątku przed rozwodem

Zgromadzony w trakcie trwania małżeństwa majątek wspólny prędzej czy później trzeba podzielić. Najczęściej małżonkowie zabierają się za uporządkowanie kwestii majątkowych dopiero po rozwodzie. Istnieje jednak

Czytaj więcej »