Kiedy ojciec mo偶e odebra膰 dziecko matce po rozwodzie?

kiedy ojciec odbiera dziecko matce po rozwodzie

S膮d w wyroku rozwodowym zadecyduje mi臋dzy innymi o tym z kim dziecko zamieszka i kto b臋dzie sprawowa膰 nad nim w艂adz臋 rodzicielsk膮. W wi臋kszo艣ci przypadk贸w dziecko pozostaje przy matce. Z artyku艂u dowiesz si臋 jednak w jakich sytuacjach to ojciec pozostanie pierwszoplanowym rodzicem po rozwodzie.

 

Uregulowanie opieki nad dzieckiem w wyroku rozwodowym

W wyroku rozwodowym s膮d rozstrzygnie o nast臋puj膮cych kwestiach dotycz膮cych ma艂oletnich dzieci:

 • miejscu zamieszkania dziecka (je偶eli w艂adza rodzicielska zostanie pozostawiona obojgu rodzicom),
 • w艂adzy rodzicielskiej nad dzieckiem,
 • kontaktach rodzic贸w z dzieckiem,
 • wysoko艣ci aliment贸w na dziecko.

 

Powy偶sze wynika z art. 58 1 Kodeksu rodzinnego i opieku艅czego:

W wyroku orzekaj膮cym rozw贸d s膮d rozstrzyga o w艂adzy rodzicielskiej nad wsp贸lnym ma艂oletnim dzieckiem obojga ma艂偶onk贸w i kontaktach rodzic贸w z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysoko艣ci ka偶dy z ma艂偶onk贸w jest obowi膮zany do ponoszenia koszt贸w utrzymania i wychowania dziecka.鈥

UWAGA: W konsekwencji ojciec mo偶e odebra膰 dziecko matce na 2 sposoby:

 • Otrzymuj膮c miejsce zamieszkania dziecka u siebie
 • Ograniczaj膮c matce w艂adz臋 rodzicielsk膮 lub ca艂kowicie jej pozbawiaj膮c.

 

Poni偶ej dok艂adnie to opisz臋.

Zobacz tak偶e: Skutki wyprowadzki przed rozwodem

 

Miejsce zamieszkania dziecka po rozwodzie rodzic贸w

Dop贸ki rodzice mieszkaj膮 razem naturalnym jest, i偶 dziecko mieszka wsp贸lnie z nimi. Od czasu rozwodu najcz臋艣ciej byli ma艂偶onkowie zamieszkuj膮 oddzielnie. Tym samym istnieje konieczno艣膰 prawnego ustalenia miejsca zamieszkania dziecka po rozwodzie.

Zgodnie z art. 26 kodeksu cywilnego:

 • 1.聽Miejscem zamieszkania dziecka pozostaj膮cego pod w艂adz膮 rodzicielsk膮 jest miejsce zamieszkania rodzic贸w albo tego z rodzic贸w, kt贸remu wy艂膮cznie przys艂uguje w艂adza rodzicielska lub kt贸remu zosta艂o powierzone wykonywanie w艂adzy rodzicielskiej.
 • 2.聽 Je偶eli w艂adza rodzicielska przys艂uguje na r贸wni obojgu rodzicom maj膮cym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodzic贸w, u kt贸rego dziecko stale przebywa. Je偶eli dziecko nie przebywa stale u 偶adnego z rodzic贸w, jego miejsce zamieszkania okre艣la s膮d opieku艅czy.

 

Innymi s艂owy, je偶eli s膮d ograniczy w艂adz臋 rodzicielsk膮 jednemu z rodzic贸w b膮d藕 te偶 ca艂kowicie jej pozbawi, miejsce zamieszkania dziecka automatycznie jest przypisane do miejsca zamieszkania rodzica, kt贸ry ma pe艂n膮 w艂adz臋 rodzicielsk膮. W takiej sytuacji w wyroku rozwodowym s膮d nie b臋dzie rozstrzyga艂 o miejscu zamieszkania. Nie ma takiej potrzeby 鈥 dziecko mieszka z rodzicem, kt贸ry ma pe艂n膮 w艂adz臋 rodzicielsk膮.

Inaczej sytuacja b臋dzie wygl膮da膰, gdy s膮d w wyroku rozwodowym pozostawi w艂adz臋 rodzicielsk膮 obojgu rodzicom. W贸wczas trzeba b臋dzie rozstrzygn膮膰 z kim dziecko zamieszka.

 

kiedy ojciec odbiera dziecko matce po rozwodzie
kiedy ojciec odbiera dziecko matce po rozwodzie

 

Kiedy s膮d ustali miejsce zamieszkania przy ojcu?

Wp艂yw na decyzj臋 S膮du na pewno b臋dzie mie膰 okoliczno艣膰, kt贸ry z rodzic贸w dotychczas odgrywa艂 pierwszoplanow膮 rol臋 w sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Najcz臋艣ciej spotykamy si臋 z modelem, w聽kt贸rym to udzia艂 matki w opiece nad dzie膰mi jest co do zasady wi臋kszy. W g艂贸wnej mierze to kobieta w pierwszym okresie 偶ycia dziecka pozostaje z nim w domu i od pocz膮tku nawi膮zuje z dzieckiem siln膮 wi臋藕 emocjonaln膮. Zdarzaj膮 si臋 jednak sytuacje, i偶 to przede wszystkim ojciec po艣wi臋ca si臋 opiece nad dzieckiem. W贸wczas w procesie rozwodowym b臋dzie mie膰 realne szanse na to, aby dziecko po rozwodzie zamieszka艂o razem z nim.

Przyk艂ad:

Jan Kowalski od momentu narodzin syna Franka mocno zaanga偶owa艂 si臋 w sprawowanie opieki nad nim. Jego 偶ona Ewa po艣wi臋ci艂a si臋 karierze zawodowej. W por贸wnaniu do m臋偶a sp臋dza艂a z synem znacznie mniej czasu. To Jan Kowalski by艂 zorientowany we wszelkich sprawach dziecka. Przygotowywa艂 mu posi艂ki, zaprowadza艂 do szko艂y i z niej odbiera艂, zawozi艂 na dodatkowe zaj臋cia, pomaga艂 odrabia膰 lekcje i organizowa艂 r贸偶ne aktywno艣ci w wolnym czasie. Podczas sprawy rozwodowej s膮d wzi膮艂 pod uwag臋 te聽okoliczno艣ci i ustali艂 miejsce zamieszkania Franka przy ojcu.

Zobacz tak偶e: Ile dok艂adnie kosztuje rozw贸d w 2023 r.聽

 

Bieg艂y s膮dowy oceni, czy dziecko otrzyma matka czy ojciec

Na kwesti臋 ustalenia miejsca zamieszkania dziecka po rozwodzie du偶y wp艂yw mo偶e mie膰 r贸wnie偶 sporz膮dzona w sprawie rozwodowej opinia bieg艂ych.聽 Najcz臋艣ciej celem takiej opinii jest dokonanie oceny predyspozycji wychowawczych rodzic贸w i ustalenie wi臋zi emocjonalnej dziecka z ka偶dym z聽rodzic贸w. Opinia umo偶liwia r贸wnie偶 zapoznanie si臋 z wol膮 dziecka co do miejsca zamieszkania.

Podczas badania biegli s膮dowi (psycholodzy, pedagodzy) rozmawiaj膮 zar贸wno z rodzicami, jak i聽z聽dzie膰mi. Rozmowy przeprowadzane s膮 wsp贸lnie, jak i indywidualnie. Ponadto obserwacji bieg艂ych podlega zachowanie dzieci w obecno艣ci ka偶dego z rodzic贸w. Biegli obserwuj膮, czy dziecko zachowuje si臋 swobodnie w obecno艣ci matki b膮d藕 ojca, czy te偶 wzgl臋dem kt贸regokolwiek z rodzic贸w okazuje zdystansowane zachowania.

Wa偶ne! W przypadku starszych dzieci 鈥 nastolatk贸w istotne znaczenie przy ustaleniu miejsca zamieszkania mo偶e mie膰 r贸wnie偶 wola samego dziecka. Je偶eli dziecko chce mieszka膰 z ojcem to taka wola dziecka mo偶e zosta膰 uwzgl臋dniona.

Zobacz tak偶e: Jak napisa膰 pozew o rozw贸d. Wz贸r pozwu o rozw贸d.

Wyrok rozwodowy a w艂adza rodzicielska

Jak ju偶 wcze艣niej wspomina艂am S膮d w wyroku rozwodowym rozstrzygnie o w艂adzy rodzicielskiej nad ma艂oletnimi dzie膰mi. W艂adza rodzicielska to nic innego jak og贸艂 praw i obowi膮zk贸w spoczywaj膮cych na ka偶dym rodzicu. W prosty spos贸b mo偶na powiedzie膰, 偶e jest to proces wychowawczy dziecka, zarz膮dzanie jego maj膮tkiem i dzia艂anie jako przedstawiciel ustawowy dziecka w stosunkach z osobami trzecimi.

Uwaga! Co do zasady w艂adza rodzicielska przys艂uguje obojgu rodzicom. Jednak偶e orzeczenie s膮du mo偶e w聽znaczny spos贸b zaingerowa膰 w kwestie w艂adzy rodzicielskiej.

Najcz臋艣ciej spotykanymi w wyroku rozwodowym rozstrzygni臋ciami co do w艂adzy rodzicielskiej s膮:

 • pozostawienie w艂adzy rodzicielskiej obojgu rodzicom,
 • ograniczenie w艂adzy rodzicielskiej jednemu z rodzic贸w,
 • pozbawienie w艂adzy rodzicielskiej jednego z rodzica.

 

Zobacz tak偶e: Zwi膮zek z nowym partnerem w trakcie sprawy o rozw贸d

Potrzebujesz pomocy adwokata?

Napisz do mnie!

adwokat Marlena S艂upi艅ska-Strysik
Adwokat
Marlena S艂upi艅ska-Strysik
adwokat Marlena S艂upi艅ska-Strysik
Adwokat
Marlena S艂upi艅ska-Strysik

Kiedy s膮d ograniczy prawa rodzicielskie matce?

Istniej膮 sytuacje, w kt贸rych s膮d mo偶e ograniczy膰 w艂adz臋 rodzicielsk膮. Najcz臋艣ciej takie rozstrzygni臋cie s膮du zapadnie w sytuacji, gdy:

 • mi臋dzy rodzicami istnieje silny konflikt uniemo偶liwiaj膮cy im wsp贸lne sprawowanie w艂adzy rodzicielskiej,
 • rodzice zamieszkuj膮 od siebie w znacznej odleg艂o艣ci (w szczeg贸lno艣ci gdy jeden z nich mieszka za granic膮), co znacznie utrudnia bie偶膮ce podejmowanie decyzji,
 • zagro偶one jest dobro dziecka (na艂ogi rodzica, choroba psychiczna rodzica).

 

Je偶eli s膮d ograniczy matce w艂adz臋 rodzicielsk膮 b臋dzie to jednoznaczne z tym, i偶 przys艂uguj膮ce jej do tej pory wzgl臋dem dziecka prawa zostan膮 zaw臋偶one. B臋dzie ona mia艂a prawo do wsp贸艂decydowania jedynie o istotnych sprawach dziecka.聽 Najcz臋艣ciej do tych spraw nale偶e膰 b臋dzie:

 • wyb贸r zawodu,
 • zgoda na wyjazd dziecka za granic臋 powy偶ej 14 dni,
 • wyb贸r metody leczenia.

 

Przyk艂ad:

W trakcie trwania sprawy rozwodowej ma艂偶onkowie Jan i Ewa Kowalscy zamieszkali oddzielnie. Ich syn Franek zamieszka艂 wsp贸lnie z ojcem. Po rozstaniu ma艂偶onkowie przestali ze sob膮 rozmawia膰. Ewa Kowalska nie odpowiada na 偶adne wiadomo艣ci m臋偶a i nie odbiera od niego telefonu. Jan Kowalski nie ma mo偶liwo艣ci porozumienia si臋 z 偶on膮 w kwestiach dotycz膮cych Franka. Dodatkowo Ewa Kowalska otrzyma艂a ofert臋 pracy za granic膮 i zamierza wyjecha膰 na roczny kontrakt. W takiej sytuacji istniej膮 podstawy do tego, aby s膮d w wyroku rozwodowym ograniczy艂 matce w艂adz臋 rodzicielsk膮.

kiedy s膮d odbiera dziecko matce

 

Kiedy s膮d pozbawi matk臋 w艂adzy rodzicielskiej?

Rzadziej ju偶 dochodzi do sytuacji, gdy s膮d pozbawia rodzica w艂adzy rodzicielskiej. Musz膮 ju偶 istnie膰 ku temu powa偶ne podstawy.

Zgodnie z art. 111 搂 1 KRiO:

Je偶eli w艂adza rodzicielska nie mo偶e by膰 wykonywana z powodu trwa艂ej przeszkody albo je偶eli rodzice nadu偶ywaj膮 w艂adzy rodzicielskiej lub w spos贸b ra偶膮cy zaniedbuj膮 swe obowi膮zki wzgl臋dem dziecka, s膮d opieku艅czy pozbawi rodzic贸w w艂adzy rodzicielskiej. Pozbawienie w艂adzy rodzicielskiej mo偶e by膰 orzeczone tak偶e w stosunku do jednego z rodzic贸w.鈥

Tym samym s膮d pozbawi matk臋 w艂adzy rodzicielskiej, je偶eli:

 • zaistnieje trwa艂a przeszkoda uniemo偶liwiaj膮ca jej wykonywanie w艂adzy rodzicielskiej (np. pobyt w zak艂adzie karnym),
 • nadu偶ywa w艂adzy rodzicielskiej (np. zmuszanie dziecka do ci臋偶kiej pracy fizycznej, roztrwanianie maj膮tku dziecka),
 • ra偶膮co zaniedbuje obowi膮zki wzgl臋dem dziecka (np. dziecko pod opiek膮 matki chodzi g艂odne, nieumyte).

 

Jak sam widzisz po stronie matki musz膮 ju偶 zaistnie膰 powa偶ne zaniedbania, aby pozbawi膰 jej w艂adzy rodzicielskiej.

Przyk艂ad:

Ma艂偶onkowie Anna i Piotr Kowalscy s膮 w trakcie trwania sprawy rozwodowej. Zamieszkali oddzielnie ju偶 przed z艂o偶eniem pozwu rozwodowego. Ich syn Kamil zamieszka艂 wsp贸lnie z matk膮. Po jakim艣 czasie Piotr Kowalski zaobserwowa艂, 偶e Kamil chodzi w brudnych ubraniach i znacznie pogorszy艂 si臋 stan jego uz臋bienia z powodu niemycia z臋b贸w. Anna Kowalska zaniedba艂a r贸wnie偶 wymagan膮 rehabilitacj臋 syna. Dodatkowo Piotr Kowalski w ostatnim czasie zaobserwowa艂 siniaki na ciele syna. W takiej sytuacji istniej膮 podstawy do tego, aby s膮d w wyroku rozwodowym pozbawi艂 Ann臋 Kowalsk膮 praw rodzicielskich.

 

Odebranie dziecka matce po rozwodzie a kontakty z dzieckiem

Pomimo tego, i偶 matka dziecka b臋dzie mia艂a ograniczone prawa rodzicielskie, b膮d藕 nawet odebrano w艂adz臋 rodzicielsk膮, nie wp艂ywie to na jej prawo do kontakt贸w z dzieckiem.聽Zar贸wno prawo, jak i obowi膮zek realizacji kontakt贸w z dzieckiem utrzymywa膰 si臋 b臋dzie niezale偶nie od rozstrzygni臋cia w przedmiocie w艂adzy rodzicielskiej.

Wa偶ne ! W sytuacji, gdy po rozwodzie dziecko zamieszka wsp贸lnie z ojcem, matce przys艂ugiwa膰 b臋dzie prawo do kontakt贸w z dzieckiem.

 

Starasz si臋 odebra膰 dziecko drugiemu rodzicowi? Szukasz adwokata?

Nasza Kancelaria Adwokacka posiada bogate do艣wiadczenie w prawie rodzinnym, w tym w sporach o dzieci. Pomogli艣my wielu rodzicom. Ch臋tnie poprowadzimy tak偶e Twoj膮 spraw臋.

Reprezentujemy klient贸w z ca艂ej Polski.

Zapraszamy do wsp贸艂pracy!

5/5 - (2 votes)
adwokat at S艂upi艅ska - Kancelaria Prawna | + posts

Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych. Posiada bogat膮 praktyk臋 w sprawach o rozw贸d, podzia艂 maj膮tku, kontakty z dzie膰mi, w艂adz臋 rodzicielsk膮 i opiek臋 nad dzie膰mi. Specjalizuje si臋 zw艂aszcza w trudnych rozwodach 鈥 gdy w gr臋 wchodzi podzia艂 maj膮tku firmowego, walka o win臋 lub o dzieci.
Uko艅czy艂a studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a tak偶e podyplomowe studia z zakresu rachunkowo艣ci na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Nast臋pnie uko艅czy艂a aplikacj臋 radcowsk膮 i zda艂a egzamin radcowski. Wykonywa艂a zaw贸d radcy
prawnego. Obecnie wykonuje zaw贸d adwokata. Prowadzi praktyk臋 adwokack膮 w Poznaniu, Wolsztynie oraz w 艢wieciu. W trudnych sprawach o rozw贸d oraz o podzia艂 maj膮tku wsp贸lnego reprezentuje klient贸w w ca艂ej Polsce.
Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

+ posts

Prawnik w Poznaniu. Specjalista od rozwod贸w, podzia艂贸w maj膮tk贸w i spraw spadkowych. Aplikant III roku aplikacji radcowskiej.
Studia prawnicze uko艅czy艂a na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obroni艂a prac臋 magistersk膮 na temat bezskuteczno艣ci czynno艣ci prawnych w prawie upad艂o艣ciowym. Dodatkowo absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w聽Poznaniu 鈥 uko艅czy艂a studia stacjonarne na Wydziale Zarz膮dzenia na kierunku Finanse i rachunkowo艣膰 biznesu.
D艂ugoletnie, praktyczne do艣wiadczenie w kancelariach prawnych. W czasie trwania studi贸w wolontariuszka w studenckiej uniwersyteckiej poradni prawnej. Posiada bogate do艣wiadczenie w聽sprawach rodzinnych oraz spadkowych. Obszerna znajomo艣膰 literatury i
orzecznictwa w sprawach rodzinnych. Autorka licznych publikacji na temat spraw rodzinnych i spadkowych.
Prywatnie z zami艂owaniem uczy si臋 j臋zyka hiszpa艅skiego, i zaczytuje si臋 w thrillerach.

adwokat Marlena S艂upi艅ska-Strysik

Marlena S艂upi艅ska – Strysik

Jestem adwokatem specjalizuj膮cym si臋 w trudnych sprawach o rozw贸d i podzia艂 maj膮tku wsp贸lnego. Posiadam bogate do艣wiadczenie praktyczne. Prowadz臋 sprawy na terenie ca艂ej Polski. Staram si臋 dzia艂a膰 w taki spos贸b, aby oszcz臋dzi膰 niedogodno艣ci moim klientom. Mog臋 by膰 Twoim prawnikiem. Skontaktuj si臋 ze mn膮!
Podobne wpisy
Podzia艂 maj膮tku przed rozwodem
Podzia艂 maj膮tku przed rozwodem

Zgromadzony w trakcie trwania ma艂偶e艅stwa maj膮tek wsp贸lny pr臋dzej czy p贸藕niej trzeba podzieli膰. Najcz臋艣ciej ma艂偶onkowie zabieraj膮 si臋 za uporz膮dkowanie kwestii maj膮tkowych dopiero po rozwodzie. Istnieje jednak

Czytaj wi臋cej 禄