Ile dokładnie kosztuje rozwód? Koszt rozwodu w 2023 r.

ile kosztuje rozwód

Koszt rozwodu w ostatecznym rozrachunku może mieścić się w granicach od 150 zł do kilku tysięcy złotych. Granica ta jest bardzo rozległa i wszystko zależy od stopnia skomplikowania Twojej sprawy. A do tego warto doliczyć wynagrodzenie adwokata czy radcy prawnego – zwykle od 3000 zł w górę. Przekonaj się zatem, czy możesz liczyć na koszt Twojego rozwodu w dolnych, czy górnych widełkach.

 

Ile kosztuje rozwód w Polsce – kosztorys

Wpływ na całkowity koszt Twojego rozwodu może mieć wiele czynników. Poniżej przedstawię jak może kształtować się wysokość kosztów w zależności od rodzaju postępowania:

 • Rozwód bez orzekania o winie (bez pomocy adwokata) – 600 zł ,
 • Rozwód bez orzekania o winie (z pomocą adwokata) – 1300 zł + wynagrodzenie adwokata,
 • Rozwód bez orzekania o winie (połączony ze sporem o dzieci) – 3200 zł + wynagrodzenie adwokata
 • Rozwód z orzekaniem o winie (bez sporu o dzieci) – 6300 + wynagrodzenie adwokata
 • Rozwód z orzekaniem o winie (połączony ze sporem o małoletnie dzieci) – 8200 zł + wynagrodzenie adwokata
 • Rozwód bez orzekania o winie z podziałem majątku wspólnego – 1700 zł + wynagrodzenie adwokata

 

Zobacz także: Adwokat od rozwodów Poznań

Poniżej opiszemy skąd wzięliśmy poszczególny kwoty.

Uwaga! Wyżej opisałam koszty z jakimi początkowo musisz się liczyć zakładając sprawę. W ostatecznym rozrachunku część kosztów może zostać Ci zwrócona. Szczegółowo tę kwestię omówię przy okazji kosztów rozwodu bez orzekania o winie.

Zobacz także: Przebieg rozprawy rozwodowej

 

Koszt rozwodu: pozew o rozwód, opłaty, alimenty, prawnik itd.

Na całkowity koszt rozwodu mogą składać się następujące wydatki:

 • opłata od pozwu – 600 zł,
 • wynagrodzenie dla adwokata – od 3000 zł w górę,
 • opłata skarbowa od pełnomocnictwa – 17 zł,
 • ekspertyza detektywistyczna – od 3000 zł do 7000 zł,
 • opinia Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów – od 500 zł do 2000 zł,
 • koszt przeprowadzenia wywiadu środowiskowego przez kuratora – 80 zł,
 • mediacja rozwodowa – od 150 zł w górę,
 • koszt zabezpieczenia – od 0 zł do 200 zł,
 • podział majątku wspólnego (opłata sądowa) – 300 zł albo 1000 zł,
 • wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku rozwodowego – 100 zł,
 • wniosek o doręczenie odpisu prawomocnego wyroku – 20 zł,
 • wniosek o zmianę nazwiska po rozwodzie – 11 zł.

 

ile kosztuje rozwód

 

Koszt rozwodu bez orzekania o winie

Najtańszym postępowaniem rozwodowym jest rozwód bez orzekania o winie. Jeżeli nie korzystasz z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, i samodzielnie składasz pozew o rozwód wówczas ponosisz jedynie koszt opłaty sądowej. Opłata od pozwu o rozwód wynosi 600 zł.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych:

Opłatę stałą w kwocie 600 zł pobiera się od pozwu o rozwód.”

Składając pozew o rozwód to Ty początkowo ponosisz ten wydatek. Jednak na koniec postępowania opłata jest odpowiednio rozliczana pomiędzy małżonkami. W przypadku rozwodu bez winy:

 • sąd zwróci Tobie 300 zł (połowa opłaty od pozwu),
 • a małżonek zwróci Tobie 150 zł.

 

Ostatecznie koszt rozwodu wyniesie ledwie 150 zł! 😊😊😊

Zobacz także: Rozwód krok po kroku

 

Ile bierze adwokat za rozwód bez winy?

Jeżeli rozwodząc się bez winy skorzystasz z pomocy profesjonalnego pełnomocnika do kosztów rozwodu musisz doliczyć jego wynagrodzenie. Jego wysokość jest ustalana indywidualnie. Mogę Cię jednak zapewnić, iż będzie ono niższe niż w przypadku wynagrodzenia przy prowadzeniu sprawy z winą.

Skontaktuj się ze mną. Chętnie wycenię Twoją sprawę. Wycena nic nie kosztuje!

Przepisy wyznaczają jednak minimalną stawkę za prowadzenie sprawy rozwodowej. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie jest to kwota 720 zł.

To jednak stawka minimalna. W praktyce wynagrodzenie adwokata za prowadzenie sprawy rozwodowej bez winy to kilka tysięcy złotych.

Ważne! Od pełnomocnictwa uiszcza się również opłatę skarbową w kwocie 17 zł.

Zatem ostateczny minimalny koszt rozwodu bez winy z udziałem adwokata to kwota 887 zł (składają się na nią: minimalne wynagrodzenie, rozliczona na koniec opłata od pozwu, opłata skarbowa). Pamiętaj jednak, że jest to kwota minimalna, i całkowity koszt prowadzenia Twojej sprawy zostanie indywidualnie ustalony z Twoim adwokatem.

ile bierze adwokat za rozwód

 

Sprawa o rozwód z orzekaniem o winie

Rozwód z orzekaniem o winie jest znacznie droższy. Nieważne czy doszło do winy obu stron, czy tylko jednego z Was.

W przypadku takiego rozwodu najlepiej skorzystać z pomocy adwokata. Rozwody z winą mają skomplikowany charakter i wymagają dużego nakładu pracy. Różnymi dowodami trzeba wykazać winę drugiego małżonka i bronić się przed jego zarzutami.

Co ciekawe zgodnie z rozporządzeniem minimalne wynagrodzenie adwokata za prowadzenie sprawy rozwodowej z winą również wynosi kwotę 720 zł. (w poprzednim stanie prawnym minimalna stawka za rozwód z winą wynosiła kwotę 1080 zł). Musisz jednak brać pod uwagę, iż realnie koszt ten będzie znacznie wyższy.

Adwokat lub radca prawny za prowadzenie sprawy o rozwód z winą może wziąć od kilku tysięcy złotych w górę.

Koszt wynagrodzenia ustalisz indywidualnie ze swoim pełnomocnikiem. Jego ostateczna wysokość będzie zależeć od kilku czynników:

 • skomplikowania sprawy,
 • nakładu pracy,
 • obszerności materiału dowodowego (w przypadku gromadzenia dowodów również mogą wygenerować się dodatkowe koszty, np. za usługi detektywistyczne).

 

Pamiętaj! Nie ma jednolitego cennika, który jednoznacznie wskazywałby jaki poniesiesz z tego tytułu wydatek. Wiele zależy od tego z jakich dowodów skorzystacie, aby wykazywać kto ponosi winę za rozpad pożycia małżeńskiego.

 

Dodatkowe koszty rozwodu – inne koszty sprawy rozwodowej

W przypadku rozwodu często pojawiają się dodatkowe wydatki. Przykładowo mogą one wiązać się z:

 • zaangażowaniem detektywa,
 • uzyskaniem opinii OZSS,
 • wizytami kuratora,
 • zmianą nazwiska po rozwodzie,
 • mediacją,
 • dodatkowymi kosztami sądowymi (zabezpieczenia, odpisy, doręczenia).

 

Poniżej opiszę dodatkowe koszty postępowania o rozwód.

 

Detektyw w sprawie rozwodowej – koszt rozwodu

Rozwód z orzekaniem o winie może wiązać się z poniesieniem dodatkowych kosztów związanych ze zgromadzeniem solidnego materiału dowodowego. Takim materiałem niewątpliwie może być ekspertyza detektywistyczna. Warto z niej skorzystać, jeżeli podejrzewasz swojego małżonka o zdradę – ciężko będzie mu się obronić przed takim dowodem.

Mocny dowód wiąże się jednak z konkretnymi kosztami. Detektyw za sporządzenie ekspertyzy detektywistycznej może wziąć od 3.000 zł do 7.000 zł. Cena będzie zależna od tego ile czasu będzie trzeba poświęcić na obserwację Twojego małżonka – dokąd jeździ, z kim się spotyka, co robi.

 

Koszty procesu z małoletnimi dziećmi

Jeżeli wspólnie z małżonkiem posiadacie małoletnie dzieci to sąd orzekając Wasz rozwód rozstrzygnie również o władzy rodzicielskiej, kontaktach, i alimentach. Zwykle prawnicy oczekują wyższego wynagrodzenia, jeśli w ramach rozwodu zaszyty jest także spór o dzieci.

To logiczne podejście, ponieważ na taką sprawę poświęca się o wiele więcej czasu pracy.

W przeciwnym razie może zaistnieć konieczność sporządzenia opinii przez Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów (OZSS). Taka opinia to koszt w granicach od 800 zł do 2000 zł.

Ten koszt musisz doliczyć do pozostałych kosztów prowadzenia sprawy.

koszt rozwodu 2023 

 

Koszt kuratora sądowego przy rozwodzie z dziećmi

Spór o dzieci przy rozwodzie może generować dodatkowy koszt w postaci wynagrodzenia dla kuratora rodzinnego. Sąd ma prawo zlecić przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w Twoim miejscu zamieszkania celem sprawdzenia w jakich warunkach mieszkają małoletnie dzieci stron. Koszt wywiadu środowiskowego przez kuratora rodzinnego to kwota ok. 80 zł.

Kurator może również pojawić się przy realizacji kontaktów z dziećmi. Sąd może wydać postanowienie o kontaktach z udziałem kuratora rodzinnego. Przykładowo takie postanowienie zostanie wydane w sytuacji, gdy Ty albo Twój małżonek utrudniacie realizację kontaktów.

Kosztem wynagrodzenia kuratora zostaje jednak najczęściej obciążony ten małżonek, który utrudniał kontakty. Wysokość wynagrodzenie dla kuratora rodzinnego w 2023 r. to kwota ok. 200 zł.

Potrzebujesz pomocy adwokata?

Napisz do mnie!

adwokat Marlena Słupińska-Strysik
Adwokat
Marlena Słupińska-Strysik
adwokat Marlena Słupińska-Strysik
Adwokat
Marlena Słupińska-Strysik

Koszt mediacji rozwodowej

Jeżeli w Twojej sprawie rozwodowej zdecydujesz się na mediację (przykładowo w celu wypracowania wspólnego stanowisko w kwestii alimentów na dzieci, władzy rodzicielskiej) mogą pojawić się dodatkowe koszty.

Pierwsze spotkanie mediacyjne to koszt ok. 150 zł, a każde następne spotkanie to dodatkowy koszt. Mediacja nie będzie się jednak przeciągać w nieskończoność. Liczba spotkań zależeć będzie od tego jak mocno jesteście skłóceni i jak trudno dojść Wam do porozumienia. Powinna ona jednak zakończyć się na maksymalnie 3 spotkaniach. Całkowity koszt mediacji może zamknąć się nawet w kwocie 450 zł.

 

Koszty zabezpieczenia orzeczonego przez sąd

Pewne kwestie jak przykładowo alimenty, czy też kontakty z dziećmi mogą zostać uregulowane już na czas trwania postępowania – aż do czasu orzeczenia rozwodu. W pewnych sytuacjach może to się jednak wiązać z dodatkowymi kosztami.

Koszt udzielenia przez sąd zabezpieczenia na czas procesu zależy od kilku czynników:

 • momentu, w którym zostanie złożony wniosek o zabezpieczenie – jeżeli wniosek zawrzesz w pozwie rozwodowym to nie będzie podlegał oddzielnej opłacie. Natomiast jeżeli złożysz go w oddzielnym piśmie to będziesz musiał uiścić od niego kwotę 100 zł.
 • podjęciu decyzji o zaskarżeniu postanowienia o zabezpieczeniu – jeżeli nie zgadzasz się z wydanym przez sąd postanowieniem, masz prawo złożyć zażalenie. Wcześniej jednak musisz złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia postanowienia. Podlega on opłacie sądowej w kwocie 100 zł.

 

Ważne! Jeżeli zabezpieczenie dotyczy alimentów i jesteś osobą uprawnioną do ich otrzymania to nie ponosisz żadnych opłat związanych z zabezpieczeniem.

 

Opłata sądowa ponoszona za podział majątku wspólnego

W sprawie rozwodowej można również dokonać podziału majątku wspólnego. Wiąże to się jednak z dodatkowymi kosztami, które są zależne od tego, czy wypracujecie wspólne stanowisko:

 • wniosek o podział majątku wspólnego podlega opłacie sądowej w kwocie 1000 zł,
 • zgodny wniosek o podział majątku wspólnego podlega opłacie sądowej w kwocie 300 zł (jest to wniosek, w którym przedstawiacie sądowi wspólnie porozumień stron w zakresie podziału Waszego majątku).

 

Ważne! Sąd dokona podziału majątku wspólnego tylko, jeżeli jego przeprowadzenie nie wpłynie w znaczący sposób na długość postępowania. Dlatego o podział majątku wspólnego w sprawach rozwodowych najlepiej wnosić tylko wtedy, gdy z małżonkiem macie wspólnie wypracowane stanowisko.

Zobacz także: Czy muszę spłacać męża po rozwodzie?

 

Koszt uzasadnienia wyroku

Zamknięcie rozprawy wcale nie musi oznaczać zakończenia generowania kolejnych kosztów. Otóż możesz złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku. Jest to dodatkowy koszt 100 zł.

Wysokość opłaty wynika z art. 25b ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych:

Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o doręczenie orzeczenia albo zarządzenia z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia albo doręczenia tego orzeczenia albo zarządzenia.

Złożenie wniosku będzie konieczne, jeżeli zamierzasz złożyć apelację od wyroku rozwodowego.

 

Koszt rozwodu – doręczenie prawomocnego wyroku

Gdy Twój wyrok będzie już prawomocny możesz złożyć do Sądu wniosek o doręczenie Tobie odpisu prawomocnego wyroku. Pamiętaj tylko, że taki wniosek podlega opłacie sądowej w kwocie 20 zł. Będzie to już jednak ostatni koszt jaki poniesiesz w związku ze swoją sprawą rozwodową.

 

Koszt rozwodu – zmiana nazwiska po rozwodzie

Po zakończeniu sprawy rozwodowej może jeszcze zaistnieć osobista potrzeba zmiany nazwiska. Kwestia ta w głównej mierze dotyczy kobiet, gdyż to one najczęściej zmieniają nazwisko bądź przyjmują nazwisko dwuczłonowe.

Dobra wiadomość jest taka, iż koszt zmiany nazwiska jest niewielki. Złożenie oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego sprzed małżeństwa podlega opłacie skarbowej w kwocie 11 zł.

 

Zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie o rozwód

Brak pieniędzy nie powinien być przeszkodą przed wniesieniem sprawy o rozwód. Dlatego art. 102 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych przewidział możliwość zwolnienia strony od opłaty sądowej. Aby doszło do zwolnienia należy złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. We wniosku należy wykazać, że strona nie jest w stanie ponieść kosztów, bez uszczerbku dla utrzymania koniecznego siebie i rodziny.

Aby skorzystać ze zwolnienia koniecznym będzie:

 • złożenie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych,
 • załączenie dodatkowych dokumentów (oświadczenia o stanie rodzinnym, o dochodach, o stanie majątkowym, itd.).

 

Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu.

 

Chcesz wiedzieć ile kosztuje rozwód z adwokatem z naszej Kancelarii?

W takim razie zapraszam do kontaktu. Chętnie umówimy Cię na konsultację rozwodową i wycenimy Twoją sprawę. posiadamy bogate doświadczenie w sprawach o rozwód. Chętnie podejmiemy się także Twojej sprawy.

Świadczymy konsultacje dla klientów z całej Polski.

Rozwód to wiele czynności, a także wiele stresu. Warto skorzystać z pomocy adwokata!

5/5 - (4 votes)
adwokat at Słupińska - Kancelaria Prawna | + posts

Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych. Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi. Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci.
Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy
prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu, Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

+ posts

Prawnik w Poznaniu. Specjalista od rozwodów, podziałów majątków i spraw spadkowych. Aplikant III roku aplikacji radcowskiej.
Studia prawnicze ukończyła na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obroniła pracę magisterską na temat bezskuteczności czynności prawnych w prawie upadłościowym. Dodatkowo absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – ukończyła studia stacjonarne na Wydziale Zarządzenia na kierunku Finanse i rachunkowość biznesu.
Długoletnie, praktyczne doświadczenie w kancelariach prawnych. W czasie trwania studiów wolontariuszka w studenckiej uniwersyteckiej poradni prawnej. Posiada bogate doświadczenie w sprawach rodzinnych oraz spadkowych. Obszerna znajomość literatury i
orzecznictwa w sprawach rodzinnych. Autorka licznych publikacji na temat spraw rodzinnych i spadkowych.
Prywatnie z zamiłowaniem uczy się języka hiszpańskiego, i zaczytuje się w thrillerach.

adwokat Marlena Słupińska-Strysik

Marlena Słupińska – Strysik

Jestem adwokatem specjalizującym się w trudnych sprawach o rozwód i podział majątku wspólnego. Posiadam bogate doświadczenie praktyczne. Prowadzę sprawy na terenie całej Polski. Staram się działać w taki sposób, aby oszczędzić niedogodności moim klientom. Mogę być Twoim prawnikiem. Skontaktuj się ze mną!
Podobne wpisy