Ile dokładnie kosztuje rozwód? Koszt rozwodu w 2023 r.

ile kosztuje rozwód

Koszt rozwodu w ostatecznym rozrachunku może mieścić się w granicach od 150 zł do kilku tysięcy złotych. Granica ta jest bardzo rozległa i wszystko zależy od stopnia skomplikowania Twojej sprawy. A do tego warto doliczyć wynagrodzenie adwokata czy radcy prawnego – zwykle od 3000 zł w górę. Przekonaj się zatem, czy możesz liczyć na koszt Twojego rozwodu w dolnych, czy górnych widełkach.

 

Ile kosztuje rozwód w Polsce – kosztorys

Wpływ na całkowity koszt Twojego rozwodu może mieć wiele czynników. Poniżej przedstawię jak może kształtować się wysokość kosztów w zależności od rodzaju postępowania:

 • Rozwód bez orzekania o winie (bez pomocy adwokata) – 600 zł ,
 • Rozwód bez orzekania o winie (z pomocą adwokata) – 1300 zł + wynagrodzenie adwokata,
 • Rozwód bez orzekania o winie (połączony ze sporem o dzieci) – 3200 zł + wynagrodzenie adwokata
 • Rozwód z orzekaniem o winie (bez sporu o dzieci) – 6300 + wynagrodzenie adwokata
 • Rozwód z orzekaniem o winie (połączony ze sporem o małoletnie dzieci) – 8200 zł + wynagrodzenie adwokata
 • Rozwód bez orzekania o winie z podziałem majątku wspólnego – 1700 zł + wynagrodzenie adwokata

 

Zobacz także: Adwokat od rozwodów Poznań

Poniżej opiszemy skąd wzięliśmy poszczególny kwoty.

Uwaga! Wyżej opisałam koszty z jakimi początkowo musisz się liczyć zakładając sprawę. W ostatecznym rozrachunku część kosztów może zostać Ci zwrócona. Szczegółowo tę kwestię omówię przy okazji kosztów rozwodu bez orzekania o winie.

Zobacz także: Przebieg rozprawy rozwodowej

 

Koszt rozwodu: pozew o rozwód, opłaty, alimenty, prawnik itd.

Na całkowity koszt rozwodu mogą składać się następujące wydatki:

 • opłata od pozwu – 600 zł,
 • wynagrodzenie dla adwokata – od 3000 zł w górę,
 • opłata skarbowa od pełnomocnictwa – 17 zł,
 • ekspertyza detektywistyczna – od 3000 zł do 7000 zł,
 • opinia Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów – od 500 zł do 2000 zł,
 • koszt przeprowadzenia wywiadu środowiskowego przez kuratora – 80 zł,
 • mediacja rozwodowa – od 150 zł w górę,
 • koszt zabezpieczenia – od 0 zł do 200 zł,
 • podział majątku wspólnego (opłata sądowa) – 300 zł albo 1000 zł,
 • wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku rozwodowego – 100 zł,
 • wniosek o doręczenie odpisu prawomocnego wyroku – 20 zł,
 • wniosek o zmianę nazwiska po rozwodzie – 11 zł.

 

ile kosztuje rozwód

 

Koszt rozwodu bez orzekania o winie

Najtańszym postępowaniem rozwodowym jest rozwód bez orzekania o winie. Jeżeli nie korzystasz z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, i samodzielnie składasz pozew o rozwód wówczas ponosisz jedynie koszt opłaty sądowej. Opłata od pozwu o rozwód wynosi 600 zł.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych:

Opłatę stałą w kwocie 600 zł pobiera się od pozwu o rozwód.”

Składając pozew o rozwód to Ty początkowo ponosisz ten wydatek. Jednak na koniec postępowania opłata jest odpowiednio rozliczana pomiędzy małżonkami. W przypadku rozwodu bez winy:

 • sąd zwróci Tobie 300 zł (połowa opłaty od pozwu),
 • a małżonek zwróci Tobie 150 zł.

 

Ostatecznie koszt rozwodu wyniesie ledwie 150 zł! 😊😊😊

Zobacz także: Rozwód krok po kroku

 

Ile bierze adwokat za rozwód bez winy?

Jeżeli rozwodząc się bez winy skorzystasz z pomocy profesjonalnego pełnomocnika do kosztów rozwodu musisz doliczyć jego wynagrodzenie. Jego wysokość jest ustalana indywidualnie. Mogę Cię jednak zapewnić, iż będzie ono niższe niż w przypadku wynagrodzenia przy prowadzeniu sprawy z winą.

Skontaktuj się ze mną. Chętnie wycenię Twoją sprawę. Wycena nic nie kosztuje!

Przepisy wyznaczają jednak minimalną stawkę za prowadzenie sprawy rozwodowej. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie jest to kwota 720 zł.

To jednak stawka minimalna. W praktyce wynagrodzenie adwokata za prowadzenie sprawy rozwodowej bez winy to kilka tysięcy złotych.

Ważne! Od pełnomocnictwa uiszcza się również opłatę skarbową w kwocie 17 zł.

Zatem ostateczny minimalny koszt rozwodu bez winy z udziałem adwokata to kwota 887 zł (składają się na nią: minimalne wynagrodzenie, rozliczona na koniec opłata od pozwu, opłata skarbowa). Pamiętaj jednak, że jest to kwota minimalna, i całkowity koszt prowadzenia Twojej sprawy zostanie indywidualnie ustalony z Twoim adwokatem.

ile bierze adwokat za rozwód

 

Sprawa o rozwód z orzekaniem o winie

Rozwód z orzekaniem o winie jest znacznie droższy. Nieważne czy doszło do winy obu stron, czy tylko jednego z Was.

W przypadku takiego rozwodu najlepiej skorzystać z pomocy adwokata. Rozwody z winą mają skomplikowany charakter i wymagają dużego nakładu pracy. Różnymi dowodami trzeba wykazać winę drugiego małżonka i bronić się przed jego zarzutami.

Co ciekawe zgodnie z rozporządzeniem minimalne wynagrodzenie adwokata za prowadzenie sprawy rozwodowej z winą również wynosi kwotę 720 zł. (w poprzednim stanie prawnym minimalna stawka za rozwód z winą wynosiła kwotę 1080 zł). Musisz jednak brać pod uwagę, iż realnie koszt ten będzie znacznie wyższy.

Adwokat lub radca prawny za prowadzenie sprawy o rozwód z winą może wziąć od kilku tysięcy złotych w górę.

Koszt wynagrodzenia ustalisz indywidualnie ze swoim pełnomocnikiem. Jego ostateczna wysokość będzie zależeć od kilku czynników:

 • skomplikowania sprawy,
 • nakładu pracy,
 • obszerności materiału dowodowego (w przypadku gromadzenia dowodów również mogą wygenerować się dodatkowe koszty, np. za usługi detektywistyczne).

 

Pamiętaj! Nie ma jednolitego cennika, który jednoznacznie wskazywałby jaki poniesiesz z tego tytułu wydatek. Wiele zależy od tego z jakich dowodów skorzystacie, aby wykazywać kto ponosi winę za rozpad pożycia małżeńskiego.

 

Dodatkowe koszty rozwodu – inne koszty sprawy rozwodowej

W przypadku rozwodu często pojawiają się dodatkowe wydatki. Przykładowo mogą one wiązać się z:

 • zaangażowaniem detektywa,
 • uzyskaniem opinii OZSS,
 • wizytami kuratora,
 • zmianą nazwiska po rozwodzie,
 • mediacją,
 • dodatkowymi kosztami sądowymi (zabezpieczenia, odpisy, doręczenia).

 

Poniżej opiszę dodatkowe koszty postępowania o rozwód.

 

Detektyw w sprawie rozwodowej – koszt rozwodu

Rozwód z orzekaniem o winie może wiązać się z poniesieniem dodatkowych kosztów związanych ze zgromadzeniem solidnego materiału dowodowego. Takim materiałem niewątpliwie może być ekspertyza detektywistyczna. Warto z niej skorzystać, jeżeli podejrzewasz swojego małżonka o zdradę – ciężko będzie mu się obronić przed takim dowodem.

Mocny dowód wiąże się jednak z konkretnymi kosztami. Detektyw za sporządzenie ekspertyzy detektywistycznej może wziąć od 3.000 zł do 7.000 zł. Cena będzie zależna od tego ile czasu będzie trzeba poświęcić na obserwację Twojego małżonka – dokąd jeździ, z kim się spotyka, co robi.

 

Koszty procesu z małoletnimi dziećmi

Jeżeli wspólnie z małżonkiem posiadacie małoletnie dzieci to sąd orzekając Wasz rozwód rozstrzygnie również o władzy rodzicielskiej, kontaktach, i alimentach. Zwykle prawnicy oczekują wyższego wynagrodzenia, jeśli w ramach rozwodu zaszyty jest także spór o dzieci.

To logiczne podejście, ponieważ na taką sprawę poświęca się o wiele więcej czasu pracy.

W przeciwnym razie może zaistnieć konieczność sporządzenia opinii przez Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów (OZSS). Taka opinia to koszt w granicach od 800 zł do 2000 zł.

Ten koszt musisz doliczyć do pozostałych kosztów prowadzenia sprawy.

koszt rozwodu 2023 

 

Koszt kuratora sądowego przy rozwodzie z dziećmi

Spór o dzieci przy rozwodzie może generować dodatkowy koszt w postaci wynagrodzenia dla kuratora rodzinnego. Sąd ma prawo zlecić przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w Twoim miejscu zamieszkania celem sprawdzenia w jakich warunkach mieszkają małoletnie dzieci stron. Koszt wywiadu środowiskowego przez kuratora rodzinnego to kwota ok. 80 zł.

Kurator może również pojawić się przy realizacji kontaktów z dziećmi. Sąd może wydać postanowienie o kontaktach z udziałem kuratora rodzinnego. Przykładowo takie postanowienie zostanie wydane w sytuacji, gdy Ty albo Twój małżonek utrudniacie realizację kontaktów.

Kosztem wynagrodzenia kuratora zostaje jednak najczęściej obciążony ten małżonek, który utrudniał kontakty. Wysokość wynagrodzenie dla kuratora rodzinnego w 2023 r. to kwota ok. 200 zł.

Potrzebujesz pomocy adwokata?

Napisz do mnie!

adwokat Marlena Słupińska-Strysik
Adwokat
Marlena Słupińska-Strysik
adwokat Marlena Słupińska-Strysik
Adwokat
Marlena Słupińska-Strysik

Koszt mediacji rozwodowej

Jeżeli w Twojej sprawie rozwodowej zdecydujesz się na mediację (przykładowo w celu wypracowania wspólnego stanowisko w kwestii alimentów na dzieci, władzy rodzicielskiej) mogą pojawić się dodatkowe koszty.

Pierwsze spotkanie mediacyjne to koszt ok. 150 zł, a każde następne spotkanie to dodatkowy koszt. Mediacja nie będzie się jednak przeciągać w nieskończoność. Liczba spotkań zależeć będzie od tego jak mocno jesteście skłóceni i jak trudno dojść Wam do porozumienia. Powinna ona jednak zakończyć się na maksymalnie 3 spotkaniach. Całkowity koszt mediacji może zamknąć się nawet w kwocie 450 zł.

 

Koszty zabezpieczenia orzeczonego przez sąd

Pewne kwestie jak przykładowo alimenty, czy też kontakty z dziećmi mogą zostać uregulowane już na czas trwania postępowania – aż do czasu orzeczenia rozwodu. W pewnych sytuacjach może to się jednak wiązać z dodatkowymi kosztami.

Koszt udzielenia przez sąd zabezpieczenia na czas procesu zależy od kilku czynników:

 • momentu, w którym zostanie złożony wniosek o zabezpieczenie – jeżeli wniosek zawrzesz w pozwie rozwodowym to nie będzie podlegał oddzielnej opłacie. Natomiast jeżeli złożysz go w oddzielnym piśmie to będziesz musiał uiścić od niego kwotę 100 zł.
 • podjęciu decyzji o zaskarżeniu postanowienia o zabezpieczeniu – jeżeli nie zgadzasz się z wydanym przez sąd postanowieniem, masz prawo złożyć zażalenie. Wcześniej jednak musisz złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia postanowienia. Podlega on opłacie sądowej w kwocie 100 zł.

 

Ważne! Jeżeli zabezpieczenie dotyczy alimentów i jesteś osobą uprawnioną do ich otrzymania to nie ponosisz żadnych opłat związanych z zabezpieczeniem.

 

Opłata sądowa ponoszona za podział majątku wspólnego

W sprawie rozwodowej można również dokonać podziału majątku wspólnego. Wiąże to się jednak z dodatkowymi kosztami, które są zależne od tego, czy wypracujecie wspólne stanowisko:

 • wniosek o podział majątku wspólnego podlega opłacie sądowej w kwocie 1000 zł,
 • zgodny wniosek o podział majątku wspólnego podlega opłacie sądowej w kwocie 300 zł (jest to wniosek, w którym przedstawiacie sądowi wspólnie porozumień stron w zakresie podziału Waszego majątku).

 

Ważne! Sąd dokona podziału majątku wspólnego tylko, jeżeli jego przeprowadzenie nie wpłynie w znaczący sposób na długość postępowania. Dlatego o podział majątku wspólnego w sprawach rozwodowych najlepiej wnosić tylko wtedy, gdy z małżonkiem macie wspólnie wypracowane stanowisko.

Zobacz także: Czy muszę spłacać męża po rozwodzie?

 

Koszt uzasadnienia wyroku

Zamknięcie rozprawy wcale nie musi oznaczać zakończenia generowania kolejnych kosztów. Otóż możesz złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku. Jest to dodatkowy koszt 100 zł.

Wysokość opłaty wynika z art. 25b ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych:

Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o doręczenie orzeczenia albo zarządzenia z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia albo doręczenia tego orzeczenia albo zarządzenia.

Złożenie wniosku będzie konieczne, jeżeli zamierzasz złożyć apelację od wyroku rozwodowego.

 

Koszt rozwodu – doręczenie prawomocnego wyroku

Gdy Twój wyrok będzie już prawomocny możesz złożyć do Sądu wniosek o doręczenie Tobie odpisu prawomocnego wyroku. Pamiętaj tylko, że taki wniosek podlega opłacie sądowej w kwocie 20 zł. Będzie to już jednak ostatni koszt jaki poniesiesz w związku ze swoją sprawą rozwodową.

 

Koszt rozwodu – zmiana nazwiska po rozwodzie

Po zakończeniu sprawy rozwodowej może jeszcze zaistnieć osobista potrzeba zmiany nazwiska. Kwestia ta w głównej mierze dotyczy kobiet, gdyż to one najczęściej zmieniają nazwisko bądź przyjmują nazwisko dwuczłonowe.

Dobra wiadomość jest taka, iż koszt zmiany nazwiska jest niewielki. Złożenie oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego sprzed małżeństwa podlega opłacie skarbowej w kwocie 11 zł.

 

Zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie o rozwód

Brak pieniędzy nie powinien być przeszkodą przed wniesieniem sprawy o rozwód. Dlatego art. 102 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych przewidział możliwość zwolnienia strony od opłaty sądowej. Aby doszło do zwolnienia należy złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. We wniosku należy wykazać, że strona nie jest w stanie ponieść kosztów, bez uszczerbku dla utrzymania koniecznego siebie i rodziny.

Aby skorzystać ze zwolnienia koniecznym będzie:

 • złożenie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych,
 • załączenie dodatkowych dokumentów (oświadczenia o stanie rodzinnym, o dochodach, o stanie majątkowym, itd.).

 

Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu.

 

Chcesz wiedzieć ile kosztuje rozwód z adwokatem z naszej Kancelarii?

W takim razie zapraszam do kontaktu. Chętnie umówimy Cię na konsultację rozwodową i wycenimy Twoją sprawę. posiadamy bogate doświadczenie w sprawach o rozwód. Chętnie podejmiemy się także Twojej sprawy.

Świadczymy konsultacje dla klientów z całej Polski.

Rozwód to wiele czynności, a także wiele stresu. Warto skorzystać z pomocy adwokata!

5/5 - (4 votes)
adwokat at Słupińska - Kancelaria Prawna | + posts

Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych. Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi. Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci.
Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy
prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu, Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

+ posts

Prawnik w Poznaniu. Specjalista od rozwodów, podziałów majątków i spraw spadkowych. Aplikant III roku aplikacji radcowskiej.
Studia prawnicze ukończyła na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obroniła pracę magisterską na temat bezskuteczności czynności prawnych w prawie upadłościowym. Dodatkowo absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – ukończyła studia stacjonarne na Wydziale Zarządzenia na kierunku Finanse i rachunkowość biznesu.
Długoletnie, praktyczne doświadczenie w kancelariach prawnych. W czasie trwania studiów wolontariuszka w studenckiej uniwersyteckiej poradni prawnej. Posiada bogate doświadczenie w sprawach rodzinnych oraz spadkowych. Obszerna znajomość literatury i
orzecznictwa w sprawach rodzinnych. Autorka licznych publikacji na temat spraw rodzinnych i spadkowych.
Prywatnie z zamiłowaniem uczy się języka hiszpańskiego, i zaczytuje się w thrillerach.

adwokat Marlena Słupińska-Strysik

Marlena Słupińska – Strysik

Jestem adwokatem specjalizującym się w trudnych sprawach o rozwód i podział majątku wspólnego. Posiadam bogate doświadczenie praktyczne. Prowadzę sprawy na terenie całej Polski. Staram się działać w taki sposób, aby oszczędzić niedogodności moim klientom. Mogę być Twoim prawnikiem. Skontaktuj się ze mną!
Podobne wpisy
skutki unieważnienia małżeństwa
Skutki unieważnienia małżeństwa

Unieważnienie małżeństwa ma szczególny charakter. Małżeństwo unieważnione traktowane jest tak, jakby od samego początku nigdy nie istniało. Stąd też sama instytucja ma bardzo rygorystyczny charakter

Czytaj więcej »