Rozwód a kredyt hipoteczny po rozwodzie

Rozwód a kredyt hipoteczny

Być może słyszałeś kiedyś stwierdzenie, że kredyt jest trwalszy niż małżeństwo. Nie wzięło się ono bez przyczyny. „Rozwieść się” z kredytem jest trudniej niż z małżonkiem. Co istotne rozwód nie rozwiązuje problemu wspólnie zaciągniętego przez małżonków kredytu hipotecznego. Możesz otrzymać wyrok rozwodowy, ale kredyt do spłaty pozostaje.

 

Czy małżonkowie muszą spłacać kredyt hipoteczny po rozwodzie?

Rozwód nie rozwiąże problemu spłaty kredytu hipotecznego. Wyrok rozwodowy zakończy Wasze małżeństwo, ale w żaden sposób nie wpłynie na treść umowy kredytowej. Możecie przestać być małżonkami, ale wobec banku pozostaniecie dłużnikami.

Zobacz także: Jak podzielić kredyt hipoteczny po rozwodzie?

Osoby wspólnie zaciągające zobowiązanie kredytowe są solidarnie odpowiedzialne za jego spłatę. Dla banku nie ma znaczenia, czy w czasie trwania umowy dojdzie do rozwiązania małżeństwa kredytobiorców. Niezależnie od tego, czy jesteście małżeństwem, czy nie – bank może domagać się spłaty kredytu od każdego z Was.

Przykład:

Jan i Ewa Kowalscy w czasie trwania małżeństwa zaciągnęli kredyt na zakup mieszkania. Po kilku latach rozwiedli się. Ewa Kowalska wyprowadziła się ze wspólnego mieszkania. Za ich milczącą zgodą Jan Kowalski pozostał we wspólnym mieszkaniu i tym samym poczuwał się do spłaty zobowiązania kredytowego. Jednakże w ostatnim czasie Jan Kowalski zaprzestał regulowania rat kredytowych i bank wezwał Ewę Kowalską, domagając się spłaty zobowiązania. Pomimo tego, że małżonkowie są po rozwodzie i Ewa Kowalska wyprowadziła się – nadal jest zobowiązana do spłaty kredytu.

Rozwód a kredyt hipoteczny
Rozwód a kredyt hipoteczny

 

 

Podział majątku wspólnego po rozwodzie a spłata kredytu

Niestety podział majątku wspólnego, czy to umowny czy sądowny, również nie rozwiąże problemu spłaty kredytu po rozwodzie. Kredyt nie podlega podziałowi przy podziale majątku wspólnego.

Często dochodzi do sytuacji, że zakupiony na kredyt dom czy mieszkanie przy podziale majątku wspólnego zostają przyznane na wyłączność własność jednego z małżonków, a drugi małżonek pomimo tego cały czas pozostaje odpowiedzialny za spłatę kredytu.

Powyższe znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Sądu Najwyższego:

Podział majątku wspólnego, w tym przyznanie prawa do lokalu jednemu z małżonków, nie rzutuje bowiem w jakikolwiek sposób na utrzymywanie się solidarnego i  osobistego zobowiązania obojga małżonków do spłaty kredytu także po dokonaniu podziału majątku wspólnego (postanowienie SN z dnia 26.01.2017 r., sygn. I CSK 54/16).

Ważne! Pamiętaj, że jeżeli Twój małżonek w ogóle nie poczuwa się do spłaty kredytu po rozwodzie w postępowaniu o podział majątku wspólnego możesz żądać rozliczenia nakładów z Twojego majątku osobistego na majątek wspólny.

Przykład:

Piotr i Anna Nowak rozwiedli się. Anna Nowak wspólnie z dziećmi nadal mieszka w domu zakupionym przez małżonków na kredyt. W takiej sytuacji Piotr Nowak nie chce spłacić kredytu. Całość zobowiązania spłacana jest przez Annę Nowak. Miesięczna wysokość raty kredytowej wynosi 2.000 zł. W postępowaniu o podział majątku wspólnego Anna Nowak ma prawo żądać spłaty kwoty 1.000 zł za każdy miesiąc, w którym samodzielnie spłacała kredyt. 

 

Jak podzielić kredyt hipoteczny po rozwodzie?

Sytuacja z kredytem hipotecznym małżonków po rozwodzie nie pozostaje jednak bez wyjścia. Byli małżonkowie mogą rozważyć następujące opcje rozwiązania ich wspólnej sytuacji kredytowej:

  1. Przejęcie kredytu hipotecznego po rozwodzie przez jednego małżonka,
  2. Wstąpienie innego kredytobiorcy w miejsce małżonka,
  3. Sprzedaż nieruchomości zakupionej przez małżonków na kredyt.

Poniżej opiszę każdy z tych możliwości.

Zobacz także: Adwokat Podział Majątku – Poznań

Spłata kredytu po rozwodzie
Spłata kredytu po rozwodzie

 

Przejęcie kredytu hipotecznego po rozwodzie

Za zgodą banku możliwe jest całkowite uwolnienie się od zobowiązania kredytowego. Bank jako wierzyciel może zwolnić Ciebie jako współkredytobiorcę z odpowiedzialności za dług. Będzie to jednak możliwe wyłącznie wtedy, gdy Twój były małżonek ma samodzielną zdolność kredytową.

Przykład:

Paweł i Katarzyna Nowak rozwiedli się. W trakcie trwania małżeństwa wzięli kredyt na zakup domu. Po rozwodzie wspólnie uzgodnili, że dom w całości zostanie przepisany na Pawła Nowaka z obowiązkiem spłaty Katarzyny Nowak. Jednocześnie postanowili uregulować kwestie kredytu. Paweł Nowak zobowiązał się do przejęcia długu w całości na siebie. W tym celu byli małżonkowie udali się do banku. Przed wyrażeniem zgody na przejęcie długu bank zapozna się z sytuacją finansową Pawła Nowaka i oceni, czy będzie on zdolny do samodzielnej spłaty kredytu do końca trwania umowy.

Z tym rozwiązaniem wiąże się istotny problem. Otóż bank nie musi godzić się na to, aby wspólny kredyt hipoteczny został przejęty przez jednego ze współmałżonków. Co więcej, bardzo często banki nie godzą się na takie rozwiązanie.

Co zrobić w takiej sytuacji?

 

Wstąpienie innego kredytobiorcy w miejsce małżonka

Bank może nie wyrazić zgody na zwolnienie drugiego małżonka z długu. W takiej sytuacji można bankowi zaproponować, że na miejsce wykreślanego małżonka wejdzie inna osoba – np. rodzic lub nowy partner.

Zgodnie z art. 519 kodeksu cywilnego:

Osoba trzecia może wstąpić na miejsce dłużnika, który zostaje z długu zwolniony (przejęcie długu).”

Ważne! Osoba wstępująca do umowy kredytowej musi posiadać zdolność kredytową.

Przykład:

Bank uznał, iż Paweł Nowak nie posiada samodzielnej zdolności kredytowej i nie wyraził zgody na zwolnienie Katarzyny Nowak z długu. W odpowiedzi na tę sytuację byli małżonkowie zaproponowali, że na miejsce Katarzyny Nowak do umowy wstąpi siostra Pawła Nowaka. Bank ocenił jej zdolność kredytową i wyraził zgodę na dokonanie zamiany dłużników. Tym samym Katarzyna Nowak została zwolniona z odpowiedzialności za spłatę kredytu i jej zobowiązanie przeszło na byłego męża i jego siostrę.

Zobacz także: Co należy się żonie po rozwodzie? 

Potrzebujesz pomocy adwokata?

Napisz do mnie!

adwokat Marlena Słupińska-Strysik
Adwokat
Marlena Słupińska-Strysik
adwokat Marlena Słupińska-Strysik
Adwokat
Marlena Słupińska-Strysik

Sprzedaż nieruchomości i spłata długu wobec banku

Sposobem na pozbycie się problemu zobowiązania kredytowego może być również sprzedaż nieruchomości. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży domu, czy też mieszkania można przeznaczyć na spłatę kredytu. Co istotne przy tym rozwiązaniu nie jest wymagana zgoda banku.

Uwaga! Na sprzedaż nieruchomości bank nie musi wyrazić zgody. Potrzebne jednak będzie zaświadczenie o aktualnym stanie zadłużenia i promesa – zgoda banku na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej po spłacie zobowiązania kredytowego.

Tak, mam świadomość, że sprzedaż domu może być trudna dla wielu z Was. Czasami jest to jednak najlepsze wyjście.

Kredyt hipoteczny po rozwodzie
Kredyt hipoteczny po rozwodzie

 

Rozwód z orzeczeniem winy a kredyt hipoteczny

Finalnie warto rozwiać wszelkie wątpliwości i zaakcentować, iż rozwód z orzeczeniem o winie ma irrelewantne znaczenie dla spłaty zobowiązania kredytowego. Innymi słowy, kwestia winy za rozpad małżeństwa nie ma żadnego wpływu na sprawy kredytowe.

Jeżeli jeden z małżonków jest winny rozpadowi małżeństwa to małżonek niewinny nie będzie zobowiązany do spłaty kredytu w mniejszym stopniu. Bank nie jest zainteresowanym tym, czy jego kredytobiorcy są nadal małżeństwem. Tym bardziej nie jest zainteresowany kto poniósł winę w rozpadzie małżeństwa. Rozwód z winą nie ułatwia rozwiązania problemu kredytu hipotecznego.

Zobacz także: Opuszczenie domu przed rozwodem

 

Rozwód a kredyt hipoteczny – podsumowanie

Jak widzisz spłata kredytu hipotecznego po rozwodzie może być problematyczna. W praktyce jednak zwykle udaje się znaleźć rozwiązanie, które uwalnia jednego z byłych małżonków od spłaty kredytu. Czasami wymaga to jednak długich negocjacji i kreatywnego podejścia. Dlatego warto zaangażować do pomocy doświadczonego adwokata.

 

Szukasz adwokata? Chcesz rozwiązać problem kredytu po rozwodzie?

Nasza Kancelaria Adwokacka z Poznania posiada bogate doświadczenie w sprawach o rozwód i podział majątku. Pomogliśmy już wielu rozchodzącym się małżonkom. Chętnie poprowadzimy także Twoją sprawę.

Udzielamy konsultacji klientom z całej Polski.

Zapraszamy do współpracy!

 

5/5 - (5 votes)
adwokat at Słupińska - Kancelaria Prawna | + posts

Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych. Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi. Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci.
Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy
prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu, Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

+ posts

Prawnik w Poznaniu. Specjalista od rozwodów, podziałów majątków i spraw spadkowych. Aplikant III roku aplikacji radcowskiej.
Studia prawnicze ukończyła na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obroniła pracę magisterską na temat bezskuteczności czynności prawnych w prawie upadłościowym. Dodatkowo absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – ukończyła studia stacjonarne na Wydziale Zarządzenia na kierunku Finanse i rachunkowość biznesu.
Długoletnie, praktyczne doświadczenie w kancelariach prawnych. W czasie trwania studiów wolontariuszka w studenckiej uniwersyteckiej poradni prawnej. Posiada bogate doświadczenie w sprawach rodzinnych oraz spadkowych. Obszerna znajomość literatury i
orzecznictwa w sprawach rodzinnych. Autorka licznych publikacji na temat spraw rodzinnych i spadkowych.
Prywatnie z zamiłowaniem uczy się języka hiszpańskiego, i zaczytuje się w thrillerach.

adwokat Marlena Słupińska-Strysik

Marlena Słupińska – Strysik

Jestem adwokatem specjalizującym się w trudnych sprawach o rozwód i podział majątku wspólnego. Posiadam bogate doświadczenie praktyczne. Prowadzę sprawy na terenie całej Polski. Staram się działać w taki sposób, aby oszczędzić niedogodności moim klientom. Mogę być Twoim prawnikiem. Skontaktuj się ze mną!
Podobne wpisy
Podział majątku przed rozwodem
Podział majątku przed rozwodem

Zgromadzony w trakcie trwania małżeństwa majątek wspólny prędzej czy później trzeba podzielić. Najczęściej małżonkowie zabierają się za uporządkowanie kwestii majątkowych dopiero po rozwodzie. Istnieje jednak

Czytaj więcej »