Co robić gdy pozwany małżonek nie odbiera pozwu o rozwód?

Pierwszym etapem do zainicjowania sprawy rozwodowej jest złożenie pozwu rozwodowego. Taki pozew należy złożyć w sądzie w dwóch egzemplarzach. Jeden jest dla sądu, a drugi dla pozwanego małżonka i zostaje mu doręczony przez sąd pod wskazany w pozwie adres.

Doręczenie pozwu drugiej stronie jest ważnym elementem rozpoczęcia postępowania sądowego. Brak jego odebrania przez stronę pozwaną nastręcza problemów procesowych. Co zatem zrobić, gdy pozwany małżonek nie odbiera pozwu?

Doręczenie przez sąd pozwu małżonkowi w sprawie o rozwód 

Pierwszą czynnością dokonaną przez sąd po wpłynięciu pozwu rozwodowego jest jego sprawdzenie pod względem formalnym. Jeżeli pozew nie zawiera żadnych braków formalnych to sąd doręczy go drugiej stronie.

Na etapie doręczenia pozwu możliwość podjęcia przez sąd dalszych czynności uzależniona będzie od tego, czy pozwany małżonek odbierze pismo procesowe. Listonosz dwukrotnie podejmie próbę doręczenia:

  • w przypadku niezastania adresata pod wskazanym adresem pozostawi awizo,
  • jeżeli pozwany nie odbierze przesyłki z placówki pocztowej w terminie 7 dni, listonosz ponownie podejmie próbę doręczenia i w przypadku niezastania adresata ponownie pozostawi awizo,
  • brak odebrania przesyłki pomimo dwukrotnego awizowania skutkować będzie zwrotem przesyłki do sądu.

 

Pozwany nie odebrał pozwu o rozwód – konsekwencje nieodebrania pozwu rozwodowego 

Gdy przesyłka zwróci się do sądu ciężar doręczenia pozwu rozwodowego zostanie przerzucony na małżonka, który pozew złożył (powoda).

Ważne! Nieodebraną przez pozwanego korespondencję sąd doręczy powodowi i zobowiąże go do doręczenia pozwu za pośrednictwem komornika w terminie 2 miesięcy pod rygorem zawieszenia postępowania.

Art. 1391 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego:

„Jeżeli pozwany będący osobą fizyczną, pomimo powtórzenia zawiadomienia zgodnie z art. 139 § 1 zdanie drugie, nie odebrał wysłanego pod wskazany adres pozwu (…), a w sprawie nie doręczono mu wcześniej żadnego pisma (…), przewodniczący zawiadamia o tym powoda, przesyłając mu odpis pisma sądowego dla pozwanego i zobowiązując do doręczenia tego odpisu pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika.

Zobacz także: Gdzie złożyć pozew o rozwód

 

Doręczenie pozwu rozwodowego za pośrednictwem komornika

Nieskuteczne doręczenie odpisu pozwu rozwodowego przez sąd obliguje powoda do doręczenia korespondencji za pośrednictwem komornika. Chyba, że powodowi uda się samodzielnie ustalić aktualny adres pozwanego bądź też posiada dowód na piśmie, że pozwany zamieszkuje pod adresem wskazanym w pozwie.

Uwaga! Wniosek o doręczenie korespondencji dla drugiego małżonka należy złożyć do komornika właściwego na obszarze miejsca zamieszkania pozwanego małżonka. Wniosek podlega opłacie w kwocie 60 zł.

Zobacz także: Podział majątku przed rozwodem

W jaki sposób komornik doręcza pozew pozwanemu małżonkowi?

Komornik po otrzymaniu wniosku o doręczenie pozwu rozwodowego podejmie próbę osobistego doręczenia pozwu pozwanemu małżonkowi. Jeżeli nie zastanie go pod wskazanym adresem przeprowadzi „wywiad środowiskowy” – rozpyta osoby, które zastanie pod tym adresem, czy też sąsiadów w celu ustalenia czy pozwany przebywa faktycznie pod tym adresem.

Uwaga! Komornik nie może wręczyć pozwu innej osobie.

Jeżeli ustali, że podany w pozwie rozwodowym adres faktycznie stanowi miejsce zamieszkania pozwanego małżonka pozostawi dla niego awizo z informacją, że korespondencja jest do odbioru w kancelarii komornika w terminie 14 dni. Po upływie tego terminu korespondencję uznaje się za skutecznie doręczoną.

Przykład:

Jan Nowak nie odebrał pozwu rozwodowego. Jego żona Anna Nowak złożyła do komornika wniosek o doręczenie pozwu za jego pośrednictwem. Komornik udał się pod wskazany w pozwie adres Jana Nowak celem doręczenia mu korespondencji. Na miejscu nikogo nie zastał. Rozpytał sąsiadów, czy Jan Nowak faktycznie przebywa pod tym adresem. Od wszystkich sąsiadów otrzymał twierdzącą odpowiedź. Pozostawił awizo z informacją, że korespondencja jest do odbioru w jego kancelarii.

Jan Nowak nie przyszedł po odbiór korespondencji. Po upływie 14 dni  komornik wysłał pisemną informację o skutecznym doręczeniu korespondencji wraz z protokołem z przeprowadzonych czynności. Korespondencję od komornika Anna Nowak wysłała do sądu, co umożliwiło nadanie sprawie dalszego biegu.

Nieskuteczne doręczenie pozwu przez komornika – co robić?

Istnieje jednak mniej optymistyczny scenariusz, że komornik nie zastanie pozwanego małżonka pod wskazanym adresem, a przeprowadzony przez niego wywiad środowiskowy wykaże, że tam nie mieszka.

W takiej sytuacji można złożyć do komornika wniosek o ustalenie miejsca zamieszkania pozwanego małżonka. Komornik poprzez kierowanie zapytań do różnych instytucji postara się ustalić nowy adres pozwanego małżonka.

 

adwokat at Słupińska - Kancelaria Prawna | + posts

Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych. Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi. Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci.
Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy
prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu, Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

+ posts

Prawnik w Poznaniu. Specjalista od rozwodów, podziałów majątków i spraw spadkowych. Aplikant III roku aplikacji radcowskiej.
Studia prawnicze ukończyła na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obroniła pracę magisterską na temat bezskuteczności czynności prawnych w prawie upadłościowym. Dodatkowo absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – ukończyła studia stacjonarne na Wydziale Zarządzenia na kierunku Finanse i rachunkowość biznesu.
Długoletnie, praktyczne doświadczenie w kancelariach prawnych. W czasie trwania studiów wolontariuszka w studenckiej uniwersyteckiej poradni prawnej. Posiada bogate doświadczenie w sprawach rodzinnych oraz spadkowych. Obszerna znajomość literatury i
orzecznictwa w sprawach rodzinnych. Autorka licznych publikacji na temat spraw rodzinnych i spadkowych.
Prywatnie z zamiłowaniem uczy się języka hiszpańskiego, i zaczytuje się w thrillerach.

adwokat Marlena Słupińska-Strysik

Marlena Słupińska – Strysik

Jestem adwokatem specjalizującym się w trudnych sprawach o rozwód i podział majątku wspólnego. Posiadam bogate doświadczenie praktyczne. Prowadzę sprawy na terenie całej Polski. Staram się działać w taki sposób, aby oszczędzić niedogodności moim klientom. Mogę być Twoim prawnikiem. Skontaktuj się ze mną!
Podobne wpisy
Podział majątku przed rozwodem
Podział majątku przed rozwodem

Zgromadzony w trakcie trwania małżeństwa majątek wspólny prędzej czy później trzeba podzielić. Najczęściej małżonkowie zabierają się za uporządkowanie kwestii majątkowych dopiero po rozwodzie. Istnieje jednak

Czytaj więcej »