Ile kosztuje rozdzielność majątkowa?

koszt rozdzielności majątkowej

To, ile kosztuje rozdzielność majątkowa zależy, czy została ustanowiona 1) umową, w formie aktu notarialnego czy 2) wyrokiem sądu. Nie ma możliwości bezpłatnego ustanowienia rozdzielności. Koszty ustanowienia rozdzielności majątkowej zostaną opisane poniżej.

Koszt ustanowienia rozdzielności majątkowej

W zależności od formy ustanowienia rozdzielności koszty kształtują się następująco:

  • notarialna umowa o ustanowienie rozdzielności majątkowej – 550 zł – 600 zł
  • ustanowienie rozdzielności majątkowej na drodze sądowej200 zł + wynagrodzenie adwokata.

Zobacz także: Ile kosztuje podział majątku po rozwodzie?

Ustanowienie rozdzielności majątkowej u notariusza

Umowę rozdzielności majątkowej można zawrzeć wyłącznie w formie aktu notarialnego.

Zgodnie z treścią przepisu art. 47 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

Małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa). Umowa taka może poprzedzać zawarcie małżeństwa.

Zawarcie umowy małżeńskiej w zwykłej formie pisemnej skutkować będzie jej nieważnością.

koszt rozdzielności majątkowej

Koszt rozdzielności majątkowej u notariusza

Maksymalną stawkę za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Za sporządzenie notarialnej umowy o rozdzielność majątkową notariusz może pobrać maksymalnie kwotę 400 zł. Kwotę należy jednak powiększyć o podatek VAT w wysokości 23%. Razem z podatkiem jest to kwota 492 zł.

Dodatkowo notariusz pobierze opłatę za wydanie odpisu aktu notarialnego. Maksymalna stawka za każdą rozpoczętą stronę wynosi 6 zł. Kwotę również należy powiększyć o podatek VAT.

Całkowity koszt sporządzenia rozdzielności majątkowej u notariusza wyniesie ok. 550 zł – 600 zł.

Zobacz także: Rozwód a kredyt hipoteczny

Potrzebujesz pomocy adwokata?

Napisz do mnie!

adwokat Marlena Słupińska-Strysik
Adwokat
Marlena Słupińska-Strysik
adwokat Marlena Słupińska-Strysik
Adwokat
Marlena Słupińska-Strysik

Ustanowienie rozdzielności majątkowej przez sąd

Rozdzielność majątkową można również ustanowić na drodze postępowania sądowego. Mowa tu jednak o przymusowej rozdzielności majątkowej. Taka rozdzielność ustanawiana jest przez sąd wyłącznie z ważnych powodów.

Ważnymi powodami uzasadniającymi ustanowienie przymusowej rozdzielności majątkowej są:

  • Separacja faktyczna małżonków
  • Trwonienie majątku przez jednego z małżonków
  • Nałogi: alkoholizm, narkomania, hazard
  • Brak współpracy małżonków w zarządzaniu majątkiem wspólnym

Przykład:

W małżeństwie Anny i Jana Kowalskich panuje ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej. Jan Kowalski często gra w gry hazardowe, w których traci sporą część pieniędzy. Ze wspólnego konta małżonków nieustannie znikają pieniądze a stan zgromadzonych oszczędności znacznie się pomniejsza. Anna Kowalska obawiając się dalszego trwonienia majątku wspólnego podjęła decyzję, iż chce ustanowienia rozdzielności majątkowej. Jan Kowalski nie wyraża jednak zgody na zawarcie umowy. Anna Kowalska złożyła pozew o ustanowienie przymusowej rozdzielności majątkowej. Miała ważny powód – hazard męża i trwonienie przez niego majątku. W takiej sytuacji istnieją podstawy, że sąd ustanowi rozdzielność majątkową. 

Ile kosztuje sądowa rozdzielność majątkową

Na koszt sądowego ustanowienia rozdzielności majątkowej składa się przede wszystkim opłata od pozwu oraz wynagrodzenie adwokata.

Opłata od pozwu o ustanowienie rozdzielności majątkowej

Opłata od pozwu o ustanowienie rozdzielności majątkowej wynosi kwotę 200 zł.

Zgodnie z art. 27 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnychOpłatę stałą w kwocie 200 zł pobiera się od pozwu w sprawie o ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej.

Ważne! Opłatę uiszcza się już na etapie składania pozwu. Nieopłacenie pozwu stanowi brak formalny, którego nieusunięcie skutkować będzie zwrotem pozwu.

Wynagrodzenie adwokata w sprawie o ustanowienie rozdzielności majątkowej

Korzystając z pomocy adwokata przy prowadzeniu sprawy o ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej trzeba liczyć się również z kosztami jego wynagrodzenia. Wysokość wynagrodzenia jest ustalana indywidualnie i zależy od stopnia skomplikowania sprawy oraz szacunkowego nakładu pracy.

Przepisy wyznaczają jednak minimalne stawki za prowadzenie sprawy o rozdzielność majątkową. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie – stawka minimalna wynosi kwotę 720 zł. 

Kiedy można ustanowić rozdzielność majątkową

Warto wiedzieć, że ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej może nastąpić  zarówno przed zawarciem małżeństwa, jak i w czasie trwania związku małżeńskiego. Już przyszli małżonkowie mogą udać się do notariusza i zawrzeć intercyzę.

 

5/5 - (4 votes)
adwokat at Słupińska - Kancelaria Prawna | + posts

Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych. Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi. Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci.
Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy
prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu, Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

+ posts

Prawnik w Poznaniu. Specjalista od rozwodów, podziałów majątków i spraw spadkowych. Aplikant III roku aplikacji radcowskiej.
Studia prawnicze ukończyła na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obroniła pracę magisterską na temat bezskuteczności czynności prawnych w prawie upadłościowym. Dodatkowo absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – ukończyła studia stacjonarne na Wydziale Zarządzenia na kierunku Finanse i rachunkowość biznesu.
Długoletnie, praktyczne doświadczenie w kancelariach prawnych. W czasie trwania studiów wolontariuszka w studenckiej uniwersyteckiej poradni prawnej. Posiada bogate doświadczenie w sprawach rodzinnych oraz spadkowych. Obszerna znajomość literatury i
orzecznictwa w sprawach rodzinnych. Autorka licznych publikacji na temat spraw rodzinnych i spadkowych.
Prywatnie z zamiłowaniem uczy się języka hiszpańskiego, i zaczytuje się w thrillerach.

adwokat Marlena Słupińska-Strysik

Marlena Słupińska – Strysik

Jestem adwokatem specjalizującym się w trudnych sprawach o rozwód i podział majątku wspólnego. Posiadam bogate doświadczenie praktyczne. Prowadzę sprawy na terenie całej Polski. Staram się działać w taki sposób, aby oszczędzić niedogodności moim klientom. Mogę być Twoim prawnikiem. Skontaktuj się ze mną!
Podobne wpisy
Podział majątku przed rozwodem
Podział majątku przed rozwodem

Zgromadzony w trakcie trwania małżeństwa majątek wspólny prędzej czy później trzeba podzielić. Najczęściej małżonkowie zabierają się za uporządkowanie kwestii majątkowych dopiero po rozwodzie. Istnieje jednak

Czytaj więcej »