Sztuczki rozwodowe w sprawie o rozwód

sztuczki rozwodowe

Rozwód nierzadko polega na stosowaniu przez małżonków różnego rodzaju zagrywek – sztuczek rozwodowych. Strony traktują to jako pewnego rodzaju grę, w której wszystkie chwyty są dozwolone. A o zwycięstwie przesądza wyrok rozwodowy. Stawką może być wszystko albo tylko niektóre z rozstrzygnięć wyroku rozwodowego. Musisz przygotować się na sztuczki rozwodowe przeciwnika.

Sztuczki rozwodowe – przykłady

Sztuczek rozwodowych i nieczystych zachowań drugiej strony może być wiele. Kreatywność małżonków i ich pełnomocników potrafi być na bardzo wysokim poziomie. Niektóre schematy lubią się jednak powtarzać i tak też do najczęściej pojawiających się sztuczek rozwodowych można zaliczyć:

 • Ukrywanie dochodów i wspólnego majątku
 • Sztuczne obniżanie dochodów w firmie małżonka
 • Prowokacje na fikcyjnych kontach społecznościowych
 • Kreowanie innej rzeczywistości
 • Manipulacja dziećmi przez drugiego małżonka
 • Zwiększanie wydatków na dzieci
 • Tymczasowa zmiana pracy na gorzej płatną.

Poniżej opiszę każdą z tych sztuczek rozwodowych.

rozchodząca się para
rozchodząca się para

Zobacz także: Nowy związek w trakcie rozwodu a wina

 

Ukrywanie dochodów przy podziale majątku wspólnego 

Jedną z podstawowych sztuczek rozwodowych jest ukrywanie majątku wspólnego. W głównej mierze jest ona stosowana przez małżonków, którzy w małżeństwie przejmowali kontrolę nad finansami. Według typowego scenariusza małżonek – żywiciel rodziny sukcesywnie ukrywa wysokość rzeczywiście osiąganych przez niego dochodów. Współmałżonkowi ujawnia jedynie ich część, a resztę zatrzymuje dla siebie. W ten sposób ukrywa pieniądze należące do majątku wspólnego.

Zgodnie z art. 31 § 2 pkt 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

Do majątku wspólnego należą w szczególności pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków.”

Przykład:

W małżeństwie Anny i Jana Kowalskich w głównej mierze finansowy obowiązek utrzymania rodziny spoczywał na Janie Kowalskim. W małżeństwie od jakiegoś czasu zaczęło się źle dziać a rozwód wisiał w powietrzu. Jan Kowalski szybko sobie przekalkulował, że rozwód w kolejnej perspektywie będzie wiązać się z podziałem majątku wspólnego.

Chcąc jak najwięcej ugrać dla siebie, postanowił ukrywać część swoich dochodów. Żonie oznajmił, że prowadzona przez niego firma ma problemy finansowe i dlatego na ich wspólne konto bankowe wpływa mniej pieniędzy. W rzeczywistości firma Jana Kowalskiego prosperowała bardzo dobrze, a lwia część dochodów wpływała na osobiste konto Jana Kowalskiego, o którego istnieniu żona nie miała wiedzy.

 

Sztuczne obniżanie dochodów w firmie małżonka

W kwestiach finansowych zastosowanie ma jeszcze jedna sztuczka. Małżonek prowadzący działalność gospodarczą na skutek rozwodu może zacząć sztucznie obniżać dochody swojej firmy. Najczęściej następuje to poprzez zawyżanie kosztów prowadzonej działalności.

Małżonek zbiera faktury kosztowe, które następnie sztucznie obniżają dochody jego firmy. W rezultacie w dokumentach finansowych widnieje dużo niższa kwota dochodów nieodzwierciedlająca rzeczywistej sytuacji finansowej. Ta sztuczka w szczególności ma znaczenie przy ustalaniu wysokości obowiązku alimentacyjnego jednego z małżonków.

Zobacz także: Jak napisać wniosek o rozwód?

Podobny mechanizm działa także w drugą stronę. Małżonek – przedsiębiorca może przekonać część kontrahentów, aby rozliczyła się z nim po sprawie o podział majątku. W ten sposób fikcyjnie zmniejsza obroty firmy. Oczywiście wymaga to dobrych relacji z kontrahentami.

sztuczki rozwodowe
sztuczki rozwodowe

 

Prowokacja na fikcyjnych kontach społecznościowych

Zdradę nie zawsze jest łatwo udowodnić. Dlatego urażeni małżonkowie potrafią podjąć radykalne kroki w celu udowodnienia niewierności swojego małżonka. Przeprowadzają prowokację. Zakładają fikcyjne konta na portalach społecznościowych za pośrednictwem, których nawiązują kontakt ze swoim małżonkiem.

Oczywiście podszywają się za osobę płci przeciwnej i testują małżonka. Bardzo szybko w rozmowie przechodzą do flirtu, proponują spotkanie, a nawet stosunki seksualne. Jeżeli małżonek „połknie haczyk” to korespondencja trafia do akt sprawy rozwodowej.

W praktyce wykorzystywane są następujące portale: Facebook, Instagram, Sympatia, Badoo, Tinder i Messenger.

Zobacz także: Skutki wyprowadzki przed rozwodem

Pamiętaj, że zdrada nie polega wyłącznie na utrzymywaniu kontaktów fizycznych z osobą trzecią. Sąd Najwyższy w sposób bardzo jasny wypowiedział się, iż:

Naruszeniem wierności małżeńskiej jest nie tylko zdrada polegająca na cudzołóstwie, ale także wszelkie zachowanie się małżonka wobec osoby trzeciej płci odmiennej, które może stwarzać pozory cudzołóstwa lub w inny sposób wykracza poza granice przyjętej normalnie obyczajowości i przyzwoitości (orzeczenie SN z dnia 24 kwietnia 1951 r., C 735/50 (NP 1951, nr 12, s. 14).

Potrzebujesz pomocy adwokata?

Napisz do mnie!

adwokat Marlena Słupińska-Strysik
Adwokat
Marlena Słupińska-Strysik
adwokat Marlena Słupińska-Strysik
Adwokat
Marlena Słupińska-Strysik

Kreowanie innej rzeczywistości w sprawie o rozwód

Bardzo niebezpieczną sztuczką rozwodową jest kreowanie w sądzie fałszywego wizerunku współmałżonka. Niejednokrotnie dochodzi do sytuacji zakłamania rzeczywistości. Niestety zdarza się, że małżonkowie oskarżają drugą stronę o stosowanie przemocy fizycznej, czy też psychicznej, która nigdy nie miała miejsca. Dochodzi do pozorowania przemocy w rodzinie, a często także zakładania niebieskiej karty!

Przykład:

Janina Kowalska nigdy nie była ofiarą przemocy domowej ze strony męża. W sprawie rozwodowej wykreowała jednak inną rzeczywistość. Specjalnie wszczynała awantury i prowokowała męża do krzykliwych kłótni. Otwierała okna, aby sąsiedzi mogli usłyszeć małżeńskie scysje. Udawała okrzyki bólu mogące świadczyć o stosowanej wobec niej przemocy. Przewracała meble, aby z zewnątrz mogło wydawać się, że to jej mąż w przypływie furii demoluje mieszkanie. Następnie przy pierwszej sposobności skarżyła się sąsiadom na zachowania męża.

W ten sposób pozyskała świadków, którzy zeznali jakie odgłosy dochodziły z mieszkania małżonków i jakie informacje były im przekazywane.

Zobacz także: Jak przetrwać rozwód z narcyzem?

Pamiętaj jednak, że fałszywa rzeczywistość bywa krucha i w trakcie trwania sprawy rozwodowej może wyjść na jaw, że została wykreowana wyłącznie na potrzeby procesu. W takiej sytuacji proces rozwodowy może obrócić się na korzyść małżonka szykanowanego. Sąd Najwyższy w taki sposób wypowiedział się na temat nieuczciwego postępowania przy rozwodzie:

„Nielojalne prowadzenie przez stronę procesu (…) może powodować powstanie lub pogłębienie rozkładu pożycia. Przykładem nielojalności może być świadome stawianie fałszywych zarzutów, przedstawiających małżonka w złym świetle.” (orzeczenie SN z dnia 14 sierpnia 1952 r., ŁC 297/52, NP 1953, nr 10, s. 94).

nieczyste zagrania przy rozwodzie
nieczyste zagrania przy rozwodzie

 

Manipulacja dziećmi przez rodzica

Sztuczki rozwodowe mogą również dotyczyć spraw związanych z dziećmi. Niestety bardzo często dochodzi do sytuacji, gdy dzieci stają się kartą przetargową w rozwodzie rodziców. Małżonkowie doskonale zdają sobie sprawę z tego, że ograniczenie współmałżonkowi kontaktów z dziećmi i zbuntowanie ich przeciwko niemu może stanowić surową karę.

Ważne ! Utrudnianie kontaktów może odbywać się w następujący sposób:

 • Rodzic, z którym dzieci wspólnie mieszkają nie wyraża drugiemu rodzicowi zgody na spotkania z dziećmi,
 • Dzieci są buntowane przeciwko drugiemu rodzicowi i w rezultacie same odmawiają z nim spotkań,
 • Na czas kontaktów z jednym z rodziców drugi rodzic organizuje inne atrakcje,
 • Rodzic, z którym dzieci wspólnie mieszkają symuluje choroby dzieci i pod tym pretekstem odmawia wydania ich na kontakty z drugim rodzicem.
 • Jako doświadczony prawnik rozwodowy uważam, że manipulowanie dziećmi jest skrajnie niegodziwe. Ta brudna sztuczka rozwodowa zwykle obraca się przeciwko manipulantowi. I zawsze jest bardzo krzywdząca dla samych dzieci.

 

Zobacz także: Przemoc psychiczna a rozwód

 

Zwiększanie wydatków na dzieci w sprawie o alimenty

Spór przy rozwodzie bardzo często dotyczy również kwestii alimentacyjnych. I tutaj nie brakuje sztuczek rozwodowych. Jedną z nich jest zwiększanie wydatków na dzieci w celu uzyskania wysokich alimentów.

Uwaga! Wysokość alimentów zależy od usprawiedliwionych potrzeb małoletniego dziecka oraz majątkowych i zarobkowych możliwości rodzica zobowiązanego do alimentacji.

Skoro alimenty zależne są od potrzeb dziecka to małżonek będzie dążył do wykazania, że potrzeby dziecka są wysokie. Nagle po wytoczeniu sprawy rozwodowej może okazać się, że dziecko chce chodzić na płatne zajęcia dodatkowe, konieczne są prywatne wizyty lekarskie, czy też zakup dodatkowych ubrań, czy innych akcesoriów.

Zobacz także: Rozwód a kredyt hipoteczny

 

Zmiana pracy na gorzej płatną lub odejście z pracy

Z drugiej strony małżonek zobowiązany do płacenia alimentów może zastosować sztuczkę w postaci zmiany pracy na gorzej płatną. W ten sposób będzie chciał wykazać, że nie ma zbyt dużych możliwości finansowych i nie stać go na płacenie wysokich alimentów.

Przykład:

Paweł Kowalski jest w trakcie trwania sprawy rozwodowej. Miesięcznie otrzymuje wynagrodzenie za pracę w kwocie 8000 zł netto. Ostatnio doszedł do przekonania, że z uwagi na jego zarobki sąd może zasądzić od niego wysokiego alimenty na rzecz córki – Marysi. Zmienił więc pracę na gorzej płatną i aktualnie zarabia 5500 zł. Niezależnie od tego otrzymuje od pracodawcy premie „pod stołem”.

Uwaga! Zmiana pracy na gorzej płatną jest kiepską skuteczną sztuczką rozwodową. Zwróć uwagę na art. 136 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

Jeżeli w ciągu ostatnich trzech lat przed sądowym dochodzeniem świadczeń alimentacyjnych osoba, która była już do tych świadczeń zobowiązana, bez ważnego powodu (…) zrzekła się zatrudnienia lub zmieniła je na mniej zyskowne, nie uwzględnia się wynikłej stąd zmiany przy ustalaniu zakresu świadczeń alimentacyjnych.

 

Najpopularniejsze sztuczki rozwodowe – podsumowanie

Znajomość sztuczek rozwodowych jest niezwykle istotna. W szczególności umożliwia rozpoznanie ich zastosowania przez stronę przeciwną na wczesnym etapie. Pamiętaj, że rozwód to proces do, którego trzeba się dobrze przygotować i być czujnym na każde podejmowane przez drugą stronę ruchy.

 

Szukasz adwokata na rozprawę do sądu? 

Nasza Kancelaria Adwokacka posiada bogate doświadczenie w sprawach rozwodowych. Znamy się na sztuczkach rozwodowych pełnomocników.

Udzielamy konsultacji dla klientów z całej Polski!

Chętnie poprowadzimy Twoją sprawę. Zapraszamy do współpracy.

 

5/5 - (6 votes)
adwokat at Słupińska - Kancelaria Prawna | + posts

Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych. Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi. Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci.
Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy
prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu, Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

+ posts

Prawnik w Poznaniu. Specjalista od rozwodów, podziałów majątków i spraw spadkowych. Aplikant III roku aplikacji radcowskiej.
Studia prawnicze ukończyła na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obroniła pracę magisterską na temat bezskuteczności czynności prawnych w prawie upadłościowym. Dodatkowo absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – ukończyła studia stacjonarne na Wydziale Zarządzenia na kierunku Finanse i rachunkowość biznesu.
Długoletnie, praktyczne doświadczenie w kancelariach prawnych. W czasie trwania studiów wolontariuszka w studenckiej uniwersyteckiej poradni prawnej. Posiada bogate doświadczenie w sprawach rodzinnych oraz spadkowych. Obszerna znajomość literatury i
orzecznictwa w sprawach rodzinnych. Autorka licznych publikacji na temat spraw rodzinnych i spadkowych.
Prywatnie z zamiłowaniem uczy się języka hiszpańskiego, i zaczytuje się w thrillerach.

adwokat Marlena Słupińska-Strysik

Marlena Słupińska – Strysik

Jestem adwokatem specjalizującym się w trudnych sprawach o rozwód i podział majątku wspólnego. Posiadam bogate doświadczenie praktyczne. Prowadzę sprawy na terenie całej Polski. Staram się działać w taki sposób, aby oszczędzić niedogodności moim klientom. Mogę być Twoim prawnikiem. Skontaktuj się ze mną!
Podobne wpisy
Podział majątku przed rozwodem
Podział majątku przed rozwodem

Zgromadzony w trakcie trwania małżeństwa majątek wspólny prędzej czy później trzeba podzielić. Najczęściej małżonkowie zabierają się za uporządkowanie kwestii majątkowych dopiero po rozwodzie. Istnieje jednak

Czytaj więcej »