Skutki unieważnienia małżeństwa

skutki unieważnienia małżeństwa

Unieważnienie małżeństwa ma szczególny charakter. Małżeństwo unieważnione traktowane jest tak, jakby od samego początku nigdy nie istniało. Stąd też sama instytucja ma bardzo rygorystyczny charakter i może znaleźć zastosowanie tylko w przypadku zaistnienia szczególnych przesłanek. Poniżej opisujemy skutki unieważnienia małżeństwa.

Konsekwencje stwierdzenia nieważności małżeństwa

Unieważnienie małżeństwa ma następujące skutki:

  • Powrót do poprzedniego stanu cywilnego (panna/ kawaler),
  • Ustanie stosunku powinowactwa czyli więzi prawnorodzinnej z krewnymi małżonka,
  • Powrót do nazwiska sprzed małżeństwa.

 

Są to istotne skutki odróżniające instytucję unieważnienia małżeństwa od rozwodu.

Jeśli potrzebujesz adwokata, skontaktuj się z naszą Kancelarią Adwokacką w Poznaniu!

Różnice w skutkach pomiędzy rozwodem a unieważnieniem małżeństwa cywilnego

⚖️ Po pierwsze na skutek rozwodu nie ma już powrotu do stanu cywilnego sprzed małżeństwa. Otrzymuje się nowy stan cywilny – rozwiedziona/ rozwiedziony.

⚖️ Po drugie na skutek rozwodu nie ustaje stosunek powinowactwa. Więź prawnorodzinna z krewnymi byłego małżonka pozostaje.

⚖️ Po trzecie – powrót do nazwiska sprzed małżeństwa. Co prawda po rozwodzie można powrócić do poprzedniego nazwiska, jednak nie dzieje się to automatycznie. Trzeba złożyć odpowiedni wniosek w terminie 3 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego.

Zobacz także: Argumenty do rozwodu

Wspólne dzieci a skutki unieważnienia małżeństwa 

W sytuacji, gdy małżonkowie mają wspólne dzieci, do skutków unieważnienia małżeństwa stosuje się odpowiednio przepisy o rozwodzie.

⚠️ Pamiętaj! Pomimo unieważnienia małżeństwa dzieci urodzone w czasie jego trwania nadal pochodzą ze związku małżeńskiego.

Jeżeli małżonkowie posiadają wspólne dzieci to w wyroku unieważniającym małżeństwo sąd orzeknie o:

  • Władzy rodzicielskiej nad dziećmi,
  • Miejscu zamieszkania dzieci,
  • Uregulowaniu kontaktów dzieci z rodzicem wspólnie z nimi niezamieszkującym,
  • Alimentach na dzieci.

 

Tym samym uregulowana zostaje sytuacja prawna dzieci pochodzących z unieważnionego małżeństwa.

Zobacz także: Kiedy można unieważnić małżeństwo?

Wspólny majątek a skutki unieważnienia małżeństwa 

Jeżeli w trakcie trwania małżeństwa małżonkowie zgromadzili wspólny majątek to w odniesieniu do wszelkich kwestii majątkowych skutki unieważnienia małżeństwa są tożsame ze skutkami rozwodu.

Oznacza to, że:

  • na skutek unieważnienia małżeństwa ustaje wspólność majątkowa małżeńska,
  • w wyroku orzekającym unieważnienie małżeństwa sąd na zgodny wniosek małżonków dokona podziału majątku wspólnego.

 

⚠️ Uwaga! Jeżeli pomiędzy małżonkami istnieje spór co do podziału majątku wspólnego to można dokonać jego podziału w odrębnym postępowaniu.

Zobacz także: Co daje separacja przed rozwodem?

Potrzebujesz pomocy adwokata?

Napisz do mnie!

adwokat Marlena Słupińska-Strysik
Adwokat
Marlena Słupińska-Strysik
adwokat Marlena Słupińska-Strysik
Adwokat
Marlena Słupińska-Strysik

O czym orzeka sąd w wyroku unieważniającym małżeństwo

W przypadku unieważnienia małżeństwa nie orzeka się o winie w rozkładzie pożycia małżeńskiego. Sąd orzeka o tym, który z małżonków był w złej wierze. Innymi słowy ustala, który z małżonków zawarł małżeństwo mając wiedzę o tym, że zaistniała przeszkoda do jego zawarcia.

Ważne! Zgodnie z art. 21 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego małżonek, który zawarł małżeństwo w złej wierze, traktowany jest tak, jak małżonek winny rozkładu pożycia małżeńskiego.

⚠️ Uwaga! Sąd może również stwierdzić, iż oboje małżonkowie zawarli związek małżeński w złej wierze.

💡 Przykład:

Anna i Jan Nowak są małżeństwem. Anna Nowak złożyła pozew o unieważnienie małżeństwa. W uzasadnieniu pozwu wskazała, że jej mąż ma chorobę psychiczną, o której dowiedziała się dopiero po zawarciu małżeństwa. Jan Nowak przyznał, że już przed ślubem zdiagnozowano u niego chorobę psychiczną. Twierdził jednak, że jego żona miała tego świadomość. Wskazał, że przed ślubem wspólnie mieszkali i już wtedy przyjmował leki, których opakowania zostawiał w widocznych miejscach. Dodatkowo przed ślubem w związku ze swoją chorobą był dwukrotnie hospitalizowany. Anna Nowak była wtedy u niego wielokrotnie w odwiedzinach.

W takiej sytuacji są podstawy do tego, aby sąd ustalił złą wiarę obu małżonków. Oboje małżonkowie wiedzieli o chorobie psychicznej Jana Nowaka i pomimo tego zdecydowali się na zawarcie małżeństwa.

W podobnym stanie faktycznym orzekał Sąd Okręgowy w Krakowie, a następnie na skutek apelacji – ⚖️Sąd Apelacyjny w Krakowie – sygn. akt I ACa 1197/13.

5/5 - (1 vote)
adwokat at Słupińska - Kancelaria Prawna | + posts

Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych. Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi. Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci.
Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy
prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu, Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

+ posts

Prawnik w Poznaniu. Specjalista od rozwodów, podziałów majątków i spraw spadkowych. Aplikant III roku aplikacji radcowskiej.
Studia prawnicze ukończyła na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obroniła pracę magisterską na temat bezskuteczności czynności prawnych w prawie upadłościowym. Dodatkowo absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – ukończyła studia stacjonarne na Wydziale Zarządzenia na kierunku Finanse i rachunkowość biznesu.
Długoletnie, praktyczne doświadczenie w kancelariach prawnych. W czasie trwania studiów wolontariuszka w studenckiej uniwersyteckiej poradni prawnej. Posiada bogate doświadczenie w sprawach rodzinnych oraz spadkowych. Obszerna znajomość literatury i
orzecznictwa w sprawach rodzinnych. Autorka licznych publikacji na temat spraw rodzinnych i spadkowych.
Prywatnie z zamiłowaniem uczy się języka hiszpańskiego, i zaczytuje się w thrillerach.

adwokat Marlena Słupińska-Strysik

Marlena Słupińska – Strysik

Jestem adwokatem specjalizującym się w trudnych sprawach o rozwód i podział majątku wspólnego. Posiadam bogate doświadczenie praktyczne. Prowadzę sprawy na terenie całej Polski. Staram się działać w taki sposób, aby oszczędzić niedogodności moim klientom. Mogę być Twoim prawnikiem. Skontaktuj się ze mną!
Podobne wpisy
Podział majątku przed rozwodem
Podział majątku przed rozwodem

Zgromadzony w trakcie trwania małżeństwa majątek wspólny prędzej czy później trzeba podzielić. Najczęściej małżonkowie zabierają się za uporządkowanie kwestii majątkowych dopiero po rozwodzie. Istnieje jednak

Czytaj więcej »