Jak napisać apelację od wyroku rozwodowego?

jak napisać apelację od wyroku rozwodowego?

Wyrok rozwodowy nie zawsze jest satysfakcjonujący dla obu małżonków. Często zdarza się, iż jedna ze stron jest niezadowolona z wydanego rozstrzygnięcia. W takiej sytuacji istnieje możliwość złożenia apelacji od wyroku rozwodowego.

Apelacja od wyroku rozwodowego – od czego zacząć?

Pierwszym krokiem do złożenia apelacji jest złożenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku i doręczenie odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem. Jest to bardzo ważny krok. Jego pominięcie skutkuje niemożliwością skutecznego wniesienia apelacji.

⚠️ Ważne! Wniosek o uzasadnienie wyroku należy złożyć w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku rozwodowego. Podlega on opłacie sądowej w kwocie 100 zł.

Jaki jest termin na złożenie apelacji?

Od momentu doręczenia wyroku wraz z uzasadnieniem masz 2 tygodnie na złożenie apelacji.

W wyjątkowych sytuacjach termin ten wyniesie 3 tygodnie. Jeżeli sąd przedłuży termin do sporządzenia pisemnego uzasadnienia wyroku to wydłuży również termin do wniesienia apelacji. O takiej sytuacji sąd zawiadomi Ciebie doręczając odpis wyroku z uzasadnieniem.

Sąd właściwy do złożenia apelacji w sprawie rozwodowej

Apelację wnosisz do sądu, który wydał Twój wyrok rozwodowy. Adresujesz ją jednak do sądu wyższej instancji, gdyż to on będzie rozpatrywać Twoją apelację.

⚠️ Uwaga! Apelacja początkowo trafia do sądu I instancji, który wydał wyrok. Następnie wraz z aktami sprawy jest przekazywana sądowi II instancji.

💡 Przykład:

Wyrok rozwodowy został wydany przez Sąd Okręgowy w Bydgoszczy. Apelację należy zaadresować do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku za pośrednictwem Sądu Okręgowego w Bydgoszczy i złożyć ją w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy.

Co musi zawierać apelacja od wyroku rozwodowego?

Apelacja to pismo procesowe, które musi spełniać stricte wyznaczone wymagania. Zgodnie z art. 368 § 1 kodeksu postępowania cywilnego apelacja musi zawierać:

  • oznaczenie wyroku, od którego jest wniesiona, ze wskazaniem czy jest on zaskarżony w całości czy w części,
  • zwięzłe przedstawienie zarzutów,
  • uzasadnienie zarzutów,
  • powołanie, w razie potrzeby, nowych faktów lub dowodów,
  • wniosek o zmianę lub o uchylenie wyroku z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany lub uchylenia.

 

Co trzeba wskazać na początku apelacji?

Na początku apelacji trzeba wskazać wyrok, od którego apelacja jest wnoszona. Koniecznie musisz oznaczyć sąd, który wydał zaskarżony wyrok, datę wydania wyroku i sygnaturę akt sprawy  o rozwód.

📝 Przykładowy zapis:

„Apelacja od wyroku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy X Wydział Cywilny Rodzinny z dnia 29 grudnia 2023 r., sygn. akt X C 11/22.”

Zobacz także: Najlepsze argumenty do rozwodu

Co można zaskarżyć w wyroku rozwodowym od apelacji?

Wyrok rozwodowy może być niesatysfakcjonujący w całości albo tylko w części. Powodem do niezadowolenia może być brak orzeczenia wyłącznej winy Twojego małżonka, wysokość zasądzonych alimentów, czy też kwestie dotyczące małoletnich dzieci jak władza rodzicielska, sposób uregulowania kontaktów.

W zależności od tego, które rozstrzygnięcia sądu są niezgodne z Twoimi oczekiwaniami możesz zaskarżyć wyrok rozwodowy w całości albo w części.

💡 Przykład 1:

Anna Kowalska złożyła pozew o rozwód domagając się orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy jej męża. Małżonkowie nie mają wspólnych dzieci. Sąd rozstrzygał jedynie o winie w rozkładzie pożycia małżeńskiego. W wyroku rozwodowym orzekł rozwód z winy obu stron. Anna Kowalska niezadowolona z wydanego orzeczenia złożyła apelację, w którym zaskarżyła wyrok rozwodowy w całości.

💡 Przykład 2

Ewa Nowak złożyła pozew o rozwód domagając się orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy jej męża. Małżonkowie mają małoletnie dzieci. Sąd oprócz rozstrzygania o winie w rozkładzie pożycia małżeńskiego rozstrzygał również o władzy rodzicielskiej nad dziećmi, alimentami na dzieci i sposobem uregulowania kontaktów z dziećmi. W wyroku rozwodowym orzekł rozwód z winy obu stron. W kwestiach dotyczących dzieci orzekł w sposób satysfakcjonujący Ewę Nowak. Niezadowolona jednak z rozstrzygnięcia w kwestii winy złożyła apelację, w której zaskarżyła wyrok rozwodowy w części.

Zarzuty apelacyjne do wyroku rozwodowego

W apelacji musisz również przedstawić zarzuty. To nic innego jak wskazanie jakich uchybień dokonał Sąd rozpatrujący Twoją sprawę rozwodową. To takie „wytykanie sądowi błędów”.

Przykładowo uchybieniem sądu może być pominięcie przedstawionego przez Ciebie dowodu, który w sposób istotny rzutował na sprawę.

‼️ Pamiętaj! Zarzuty trzeba uzasadnić. Nie wystarczy wytknięcie błędu i niewyjaśnienie na czym on polegał.

Zobacz także: Sztuczki rozwodowe w sprawie o rozwód

Potrzebujesz pomocy adwokata?

Napisz do mnie!

adwokat Marlena Słupińska-Strysik
Adwokat
Marlena Słupińska-Strysik
adwokat Marlena Słupińska-Strysik
Adwokat
Marlena Słupińska-Strysik

Apelacja od wyroku rozwodowego a nowe dowody

W apelacji od wyroku rozwodowego możesz przedstawić nowe dowody. Istnieje jednak pewien warunek. Musisz wykazać, że ich powołanie przed sądem pierwszej instancji nie było możliwe albo potrzeba ich powołania wynikła później.

Klasycznym przykładem jest sytuacja, w której dany dowód nie istniał przed wydaniem wyroku rozwodowego. Na przykład wydruk korespondencji, która powstała po wydaniu wyroku a jej treść ma znaczenie dla sprawy. Nie było możliwe jej przedłożenie w postępowaniu pierwszoinstancyjnym, ale można powołać się na nią w apelacji.

Czego domagać się w apelacji od wyroku rozwodowego?

Finalnie musisz pamiętać o tym, aby w apelacji zawrzeć tzw. wnioski apelacyjne. Sąd Apelacyjny musi jednoznacznie wiedzieć jakie są Twoje żądania. Nie będzie domyślać się, czego oczekujesz.

💡 Przykład:

Anna Kowalska złożyła apelację od wyroku rozwodowego w części dotyczącej rozstrzygnięcia o winie. Żądała orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy jej męża, jednak sąd w wyroku orzekł winę obu stron. W apelacji złożyła wniosek o zmianę wyroku w zaskarżonej części poprzez orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy jej męża.

Kwestie formalne apelacji od wyroku rozwodowego

Składając apelację musisz pamiętać jeszcze o trzech ważnych elementach:

  • Własnoręcznym podpisaniu apelacji
  • Załączeniu dowodu uiszczenia opłaty sądowej od apelacji
  • Załączeniu odpisu apelacji.

 

Potrzebujesz pomocy adwokata rozwodowego?

Jeśli potrzebujesz pomocy w przygotowaniu apelacji od wyroku rozwodowego jestem w stanie Ci pomóc. Moja Kancelaria Adwokacka w Poznaniu posiada bardzo bogate doświadczenie w tego typu sprawach. Doradzamy klientom z całej Polski. Zapraszam do skorzystania z oferty Kancelarii.

5/5 - (12 votes)
adwokat at Słupińska - Kancelaria Prawna | + posts

Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych. Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi. Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci.
Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy
prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu, Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

+ posts

Prawnik w Poznaniu. Specjalista od rozwodów, podziałów majątków i spraw spadkowych. Aplikant III roku aplikacji radcowskiej.
Studia prawnicze ukończyła na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obroniła pracę magisterską na temat bezskuteczności czynności prawnych w prawie upadłościowym. Dodatkowo absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – ukończyła studia stacjonarne na Wydziale Zarządzenia na kierunku Finanse i rachunkowość biznesu.
Długoletnie, praktyczne doświadczenie w kancelariach prawnych. W czasie trwania studiów wolontariuszka w studenckiej uniwersyteckiej poradni prawnej. Posiada bogate doświadczenie w sprawach rodzinnych oraz spadkowych. Obszerna znajomość literatury i
orzecznictwa w sprawach rodzinnych. Autorka licznych publikacji na temat spraw rodzinnych i spadkowych.
Prywatnie z zamiłowaniem uczy się języka hiszpańskiego, i zaczytuje się w thrillerach.

adwokat Marlena Słupińska-Strysik

Marlena Słupińska – Strysik

Jestem adwokatem specjalizującym się w trudnych sprawach o rozwód i podział majątku wspólnego. Posiadam bogate doświadczenie praktyczne. Prowadzę sprawy na terenie całej Polski. Staram się działać w taki sposób, aby oszczędzić niedogodności moim klientom. Mogę być Twoim prawnikiem. Skontaktuj się ze mną!
Podobne wpisy
Podział majątku przed rozwodem
Podział majątku przed rozwodem

Zgromadzony w trakcie trwania małżeństwa majątek wspólny prędzej czy później trzeba podzielić. Najczęściej małżonkowie zabierają się za uporządkowanie kwestii majątkowych dopiero po rozwodzie. Istnieje jednak

Czytaj więcej »