Odmowa współżycia fizycznego a wina współmałżonka przy rozwodzie

Odmowa współżycia fizycznego a wina małżonka przy rozwodzie

Czy odmowa współżycia fizycznego może przesądzić o wyłącznej winie małżonka odmawiającego współżycia? Tak, odmowa seksu małżeńskiego może stanowić podstawę do przypisania winy przy rozwodzie. Jednak musisz mieć na uwadze, iż temat jest szerszy niż się wydaje i pod uwagę należy wziąć kilka aspektów.

Kiedy brak współżycia w małżeństwie może stanowić podstawę do orzeczenia rozwodu?

Po pierwsze brak pożycia seksualnego nie może stanowić samodzielnej podstawy do orzeczenia rozwodu. Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym rozwód jest możliwy jeżeli w małżeństwie nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Co to oznacza?

Rozkład jest zupełny jeżeli między małżonkami wygasły wszystkie 3 więzi małżeńskie:

  • fizyczna (małżonkowie zaprzestali współżycia),
  • emocjonalna (małżonkowie nie darzą się już uczuciem miłości),
  • gospodarcza (małżonkowie nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego).

 

Rozkład jest trwały jeżeli utrzymuje się przez znaczny okres czasu.

Zobacz także: Rozwód krok po kroku

Rozwód z uwagi na brak współżycia małżeńskiego

Rozwód będzie zatem możliwy tylko i wyłącznie wtedy, gdy zerwaniu więzi fizycznej towarzyszyć będzie zerwanie pozostałych dwóch więzi. W przeciwnym razie sąd nie orzeknie rozwodu.

⚠️ Ważne! Brak pożycia seksualnego między małżonkami musi mieć charakter trwały. Jednorazowe zbliżenie w bardzo krótkim czasie przed rozwodem albo w trakcie trwania rozwodu uniemożliwi orzeczenie przez sąd rozwodu.

💡 Przykład 1

Małżonkowie Anna i Jan Nowak od długiego czasu nie współżyją ze sobą. Jednak poza tym faktem w ich małżeństwie nic się zmieniło. W takiej sytuacji nie istnieją przesłanki do orzeczenia rozwodu. Małżonkowie nadal darzą się uczuciem miłości i prowadzą wspólnie gospodarstwo domowe.

💡 Przykład 2

W małżeństwie Ewy i Piotra Kowalskich wygasły wszystkie więzi małżeńskie. Nie kochają się, nie utrzymują kontaktów fizycznych i mieszkają oddzielnie. Jednak przed pierwszą rozprawą rozwodową doszło między nimi do zbliżenia. W takiej sytuacji pomimo tego, iż wcześniej przez 2 lata nie współżyli sąd dojdzie do przekonania, że nie wygasła między nimi więź fizyczna i nie da im rozwodu.

Czy odmowa współżycia może przesądzić o winie w rozwodzie

Odmowa współżycia może stanowić podstawę do przypisania winy za rozkład pożycia. Za zawinione zachowanie można uznać:

  • uporczywe odmawianie kontaktów seksualnych,
  • odmowę rozpoczęcia współżycia seksualnego.

 

Utrzymywanie kontaktów seksualnych stanowi obowiązek małżeński. Warto zwrócić uwagę na jedno z orzeczeń Sądu Najwyższego⚖️:

„Małżeństwo, które nie przystępuje do wypełnienia obowiązków, jakie nakłada zawarcie związku małżeńskiego (…), jest od samego początku martwe i nie spełnia swych zadań społecznych (…). Sama odmowa rozpoczęcia współżycia przez jednego z małżonków może być uznana za ważny powód rozkładu pożycia małżeńskiego, a jej motyw miałyby znaczenie dla oceny winy w spowodowaniu rozkładu tego pożycia.” (orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 2 maja 1952 r., C 1096/51).

Potrzebujesz pomocy adwokata?

Napisz do mnie!

adwokat Marlena Słupińska-Strysik
Adwokat
Marlena Słupińska-Strysik
adwokat Marlena Słupińska-Strysik
Adwokat
Marlena Słupińska-Strysik

Skutki odmowy współżycia a wina małżonka 

Pamiętaj jednak, że odmowa współżycia musi mieć skutki dalej idące. Brak więzi seksualnej pomiędzy małżonkami musi mieć wpływ na inne obszary życia małżeńskiego, dopiero wtedy można uznać, iż małżonek odmawiający bliskości przyczynia się do rozpadu pożycia małżeńskiego.

💡  Przykład

Pani Anna od dłuższego czasu odmawiała mężowi współżycia. Przez brak utrzymywania kontaktów seksualnych zaczęła pomiędzy małżonkami zanikać bliskość. Po pewnym czasie mąż zdał sobie sprawę, iż jego miłość do żony Anny już wygasła. Wyprowadził się. Tym samym między małżonkami zerwane zostały wszystkie więzi małżeńskie a pierwotną przyczynę stanowiła odmowa współżycia fizycznego przez małżonkę. 

Czy odmowa współżycia może być przyczyną orzeczenia wyłącznej winy?

Istotnym jest również ustalenie przyczyny odmowy współżycia fizycznego przez drugiego małżonka. Jeżeli jest ona wynikiem nagannego zachowania współmałżonka to nie można uznać, iż stanowi przyczynę rozkładu pożycia małżeńskiego.

Przykładowo nie można przypisać winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego żonie, która odmawiała współżycia fizycznego mężowi, który się nad nią znęcał (wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku⚖️ z dnia 20 maja 2009 r., I Aca 368/09)

Potrzebujesz pomocy adwokata? Chcesz się rozwieść z powodu braku seksu w związku?

Nasza Kancelaria Adwokacka posiada bogate doświadczenie w tego typu sprawach. Chętnie poprowadzimy Twoją sprawę o rozwód. Pomożemy Ci złożyć pozew o rozwód, w którym będziemy wykazywać, że przyczyną rozwodu jest oziębłość Twojego współmałżonka. W ten sposób będziemy walczyć o rozwód z orzeczeniem o winie.

 

adwokat at Słupińska - Kancelaria Prawna | + posts

Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych. Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi. Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci.
Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy
prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu, Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

+ posts

Prawnik w Poznaniu. Specjalista od rozwodów, podziałów majątków i spraw spadkowych. Aplikant III roku aplikacji radcowskiej.
Studia prawnicze ukończyła na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obroniła pracę magisterską na temat bezskuteczności czynności prawnych w prawie upadłościowym. Dodatkowo absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – ukończyła studia stacjonarne na Wydziale Zarządzenia na kierunku Finanse i rachunkowość biznesu.
Długoletnie, praktyczne doświadczenie w kancelariach prawnych. W czasie trwania studiów wolontariuszka w studenckiej uniwersyteckiej poradni prawnej. Posiada bogate doświadczenie w sprawach rodzinnych oraz spadkowych. Obszerna znajomość literatury i
orzecznictwa w sprawach rodzinnych. Autorka licznych publikacji na temat spraw rodzinnych i spadkowych.
Prywatnie z zamiłowaniem uczy się języka hiszpańskiego, i zaczytuje się w thrillerach.

adwokat Marlena Słupińska-Strysik

Marlena Słupińska – Strysik

Jestem adwokatem specjalizującym się w trudnych sprawach o rozwód i podział majątku wspólnego. Posiadam bogate doświadczenie praktyczne. Prowadzę sprawy na terenie całej Polski. Staram się działać w taki sposób, aby oszczędzić niedogodności moim klientom. Mogę być Twoim prawnikiem. Skontaktuj się ze mną!
Podobne wpisy
Podział majątku przed rozwodem
Podział majątku przed rozwodem

Zgromadzony w trakcie trwania małżeństwa majątek wspólny prędzej czy później trzeba podzielić. Najczęściej małżonkowie zabierają się za uporządkowanie kwestii majątkowych dopiero po rozwodzie. Istnieje jednak

Czytaj więcej »