Jak napisać odpowiedź na pozew rozwodowy?

odpowiedź na pozew rozwodowy

Złożenie pozwu rozwodowego to pierwszy krok do otrzymania rozwodu. Kolejnym krokiem jest złożenie odpowiedzi. Poniżej wskażę jak poprawnie przygotować odpowiedź na pozew rozwodowy.

Odpowiedź na pozew – od czego zacząć?

Pierwszym ważnym elementem jest prawidłowe oznaczenie pisma. Przede wszystkim (zgodnie z art. 126 § 1 kodeksu postępowania cywilnego) odpowiedź na pozew rozwodowy musi zawierać:

  • oznaczenie sądu, do którego jest skierowana
  • oznaczenie strony powodowej – imię i nazwisko małżonka, który wniósł pozew
  • wskazanie strony pozwanej – imię i nazwisko małżonka składającego odpowiedź na pozew
  • oznaczenie rodzaju pisma – „odpowiedź na pozew o rozwód”
  • sygnatura akt sprawy (podana na piśmie otrzymanym z sądu).

 

⚠️ Pamiętaj! Te wszystkie elementy umożliwiają przyporządkowanie złożonego pisma do konkretnej sprawy.

Co trzeba zawrzeć w odpowiedzi na pozew rozwodowy?

Kolejnym kluczowym elementem jest zaprezentowanie własnego stanowiska w sprawie. Z odpowiedzi na pozew musi wprost wynikać, czy zgadzasz się na rozwód bez orzekania o winie, czy też żądasz orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy Twojego małżonka.

W odpowiedzi na pozew należy jasno sformułować swoje żądania.

💡 Przykładowo:

  • „wnoszę o rozwiązanie małżeństwa bez orzekania o winie”,
  • „wnoszę o rozwiązanie małżeństwa z wyłącznej winy strony powodowej.”

 

⚠️ Uwaga! W odpowiedzi na pozew możesz również nie wyrazić zgody na rozwód i wnieść o oddalenie powództwa.

Zobacz także: Jak uzyskać rozwód na pierwszej rozprawie?

Odpowiedź na pozew o rozwód – jak zaprezentować własne stanowisko w sprawie?

W pozwie rozwodowym poza samym żądaniem rozwodu mogą być zawarte również inne żądania Twojego małżonka. Z pewnością z wielością żądań spotkasz się w sytuacji, gdy wspólnie z małżonkiem posiadacie małoletnie dzieci. Wówczas w pozwie rozwodowym znajdziesz stanowisko swojego małżonka w kwestii:

  • władzy rodzicielskiej nad dziećmi,
  • sposobu uregulowania kontaktów,
  • wysokości alimentów na dzieci.

 

Sporządzenie odpowiedzi na pozew to jest moment, w którym możesz zaprezentować własny pogląd na te kwestie. Wskaż, czy zgadzasz się ze z twierdzeniami strony przeciwnej, czy też masz odmienne żądania i wprost je sformułuj.

💡 Przykład:

Adam Nowak otrzymał odpis pozwu o rozwód. Po jego przeczytaniu dowiedział się, że jego żona domaga się rozwiązania małżeństwa bez orzekania o winie. Dodatkowo wniosła o ograniczenie mu władzy rodzicielskiej nad ich wspólnym dzieckiem i wskazała w jaki sposób chciałaby uregulowania jego kontaktów z dzieckiem. Wniosła również o zasądzenie od Adama Nowak alimentów na dziecko w kwocie 1200 zł. 

Adam Nowak częściowo nie zgadza się ze stanowiskiem procesowym swojej żony. W odpowiedzi na pozew zawarł własne żądania. Wyraził zgodę na orzeczenie rozwodu bez winy, wniósł o pozostawienie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom, wyraził zgodę na zaproponowany sposób uregulowania jego kontaktów z dzieckiem i wniósł o zasądzenie alimentów w kwocie 800 zł.

Treść odpowiedzi na pozew rozwodowy – uzasadnienie stanowiska

W dalszej części nie zapomnij o uzasadnieniu swojego stanowiska. W szczególności jeżeli jest odmienne od stanowiska zaprezentowanego w pozwie rozwodowym.

Przykładowo, gdy Twój małżonek wnosi o orzeczenie rozwodu bez winy, a Ty żądasz rozwodu z jego wyłącznej winy to musisz uzasadnić swoje żądanie. W takiej sytuacji opisz zachowania małżonka (np. zdrada, alkoholizm, przemoc), które stanowiły przyczynę rozpadu Waszego małżeństwa.

👉 Zobacz także: Odmowa współżycia fizycznego a rozwód

Tak samo, jeżeli masz odmienne żądania w kwestiach dotyczących małoletnich dzieci. Ustosunkuj się do twierdzeń swojego małżonka i uzasadnij dlaczego żądana w pozwie przykładowo kwota alimentów jest za wysoka bądź za niska.

Potrzebujesz pomocy adwokata?

Napisz do mnie!

adwokat Marlena Słupińska-Strysik
Adwokat
Marlena Słupińska-Strysik
adwokat Marlena Słupińska-Strysik
Adwokat
Marlena Słupińska-Strysik

Przedstawienie dowodów w odpowiedzi na pozew o rozwód

Wniesienie odpowiedzi na pozew rozwodowy to bardzo dobry moment na przedłożenie wszelkich dowodów. Do pisma możesz załączyć dokumenty, zdjęcia, czy też wiadomości potwierdzające Twoje stanowisko. Napisz na potwierdzenie jakich faktów je przedstawiasz.

💡 Przykładowo:

„wnoszę o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z faktur na potwierdzenie faktu wysokości kosztów utrzymania małoletniego dziecka”

⚠️ Pamiętaj! Wszystkie załączone do pisma dowody wymień w załącznikach na końcu pisma.

Na tym etapie warto też złożyć wniosek o przeprowadzenie dowodu z przesłuchania świadków.  Wówczas trzeba ich wymienić z imienia i nazwiska, wskazać ich adresy i okoliczności na które mają zeznawać. Przykładowo:

„wnoszę o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z przesłuchania świadka Anny Nowak (adres do wezwania ….) na potwierdzenie faktu, iż powód znęcał się psychicznie nad pozwaną”

Złożenie odpowiedzi na pozew rozwodowy – o czym trzeba pamiętać?

Pisząc odpowiedź na pozew rozwodowy pamiętaj o bardzo prostym, ale ważnym elemencie – podpisie. Odpowiedź na pozew rozwodowy należy podpisać. Wszystkie pisma składane do sądu muszą być podpisane. Brak podpisu stanowi brak formalny, który uniemożliwia skuteczne złożenie pisma procesowego.

adwokat at Słupińska - Kancelaria Prawna | + posts

Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych. Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi. Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci.
Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy
prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu, Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

+ posts

Prawnik w Poznaniu. Specjalista od rozwodów, podziałów majątków i spraw spadkowych. Aplikant III roku aplikacji radcowskiej.
Studia prawnicze ukończyła na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obroniła pracę magisterską na temat bezskuteczności czynności prawnych w prawie upadłościowym. Dodatkowo absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – ukończyła studia stacjonarne na Wydziale Zarządzenia na kierunku Finanse i rachunkowość biznesu.
Długoletnie, praktyczne doświadczenie w kancelariach prawnych. W czasie trwania studiów wolontariuszka w studenckiej uniwersyteckiej poradni prawnej. Posiada bogate doświadczenie w sprawach rodzinnych oraz spadkowych. Obszerna znajomość literatury i
orzecznictwa w sprawach rodzinnych. Autorka licznych publikacji na temat spraw rodzinnych i spadkowych.
Prywatnie z zamiłowaniem uczy się języka hiszpańskiego, i zaczytuje się w thrillerach.

adwokat Marlena Słupińska-Strysik

Marlena Słupińska – Strysik

Jestem adwokatem specjalizującym się w trudnych sprawach o rozwód i podział majątku wspólnego. Posiadam bogate doświadczenie praktyczne. Prowadzę sprawy na terenie całej Polski. Staram się działać w taki sposób, aby oszczędzić niedogodności moim klientom. Mogę być Twoim prawnikiem. Skontaktuj się ze mną!
Podobne wpisy
Podział majątku przed rozwodem
Podział majątku przed rozwodem

Zgromadzony w trakcie trwania małżeństwa majątek wspólny prędzej czy później trzeba podzielić. Najczęściej małżonkowie zabierają się za uporządkowanie kwestii majątkowych dopiero po rozwodzie. Istnieje jednak

Czytaj więcej »